Escolars treballen per recuperar els corredors fluvials urbans
Diari de Girona