Optativa: Paisatges Inclusius

L’assignatura Paisatges Inclusius aborda l’aproximació al projecte urbà des de les necessitats reals del ciutadà oferint noves eines de treball per a l’arquitecte del segle XXI, entès com a tècnic facilitador, compromès i capaç d’intervenir en àmbits multidisciplinaris.

Actualment, aquesta figura emergent de l’arquitecte social adquireix cada cop més rellevància en un context de progressiu apropament de l’arquitectura a la societat mitjançant pràctiques híbrides basades en la participació ciutadana. Per aquest motiu, es planteja aquesta assignatura optativa amb un doble objectiu: (1) aprendre i posar en pràctica eines de participació ciutadana, i (2) sensibilitzar i reflexionar sobre la necessitat de noves figures en l’àmbit de l’arquitectura que actuïn com a facilitadors i interlocutors entre la ciutadania i l’administració.En concret, en el marc del projecte d’investigació Viu la riera!, els alumnes han proposat diverses accions de participació que es podrien desenvolupar dins un procés més complex de participació ciutadana. Per fer-ho, el curs s’ha dividit en tres fases.

En una primera fase, els alumnes han dissenyat estratègies per captar l’atenció dels ciutadans i poder obtenir la seva opinió sobre millores a l’entorn de la riera de Caldes, a Palau-solità i Plegamans.

En una segona fase, els alumnes van poder posar en pràctica aquestes estratègies durant un matí de dissabte fent tallers i jocs pels entorns de la riera i en d’altres espais del municipi com la Plaça de la Vila i el mercat setmanat. Algunes d’aquestes activitats les van titular de la següent manera: ‘la Riera sobre rodes’, ‘Biciruta: obrint pistes, creant riera’, ‘Com imagines la riera?’, ‘Pensem junts un centre cultural?’, ‘Mural d’opinions’ i ‘Arbre d’opinions’.

Presentación de PowerPoint

Durant la tercera i última fase del curs, els alumnes han reflexionat sobre les avantatges i limitacions de les estratègies desenvolupades per presentar un prototip d’acció de participació. Per dissenyar el prototip s’han plantejat i respòs preguntes com: ¿Què necessito saber de la comunitat?, ¿Amb quins agents haig de contactar?, ¿Quines estratègies de recollida d’informació són més efectives per aquests tipus d’agents?, ¿Quin material de suport és necesari?, ¿Quin pla de comunicació necessito desenvolupar per informar del procés i captar participants?

Per al disseny final del prototip d’acció de participació els alumnes s’han inspirat en els jocs de taula amb la idea de garantir que pot ser utilitzat de manera autònoma. Amb aquest propòsit cada prototip d’acció de participació conté tota la informació necessària per a posar-lo en pràctica: (1) a qui va dirigit (edat, nombre de participants, etc.), (2) instruccions d’ús (respondre preguntes, generar debat, etc.), i (3) material necessari (imatges, fitxes explicatives, etc.).

En total s’han presentat 8 prototips que plantegen diferents maneres d’obtenir l’opinió de la comunitat a través d’una activitat lúdica ja sigui per al disseny, la gestió o la pedagogia sobre l’entorn fluvial.

La majoria de propostes aposten per facilitar la participació en el disseny d’espais vora la riera. Dins aquest grup, alguns prototips van més dirigits a una fase inicial de decisió sobre la millora de l’entorn i proposen preguntes per obrir el debat, mentre que d’altres fomenten la reflexió conjunta entre diferents actors a mode de joc de rol per identificar les opinions i pràctiques segons el tipus d’usuari donat un indret concret.

Un segon grup de prototips s’orienten a debatre sobre la gestió de l’entorn fluvial, identificant els agents, valorant els recursos i reflexionant sobre els futurs gestors dels entorns proposats.

Finalment un grup ha desenvolupat un prototip més orientat a la pedagogia sobre l’entorn fluvial al mateix temps que es debat sobre com ha de ser aquest entorn.

IMG_2110

A la presentació final dels prototips d’acció de participació van assistir com a jurat convidat dos tècnics municipals de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, exeperts en participació i espai públic. La seva intervenció va permetre lligar el treball desenvolupat a l’aula amb l’experiència de la seva pràctica professional. Durant les presentacions de cada grup els convidats van aportar suggeriments als alumnes en base a experiències similars amb les que treballen en el seu dia a dia amb la comunitat. Al final de l’acte, tots dos invitats van destacar molt positivament la creativitat de cadascún dels prototips, així com l’interès de desenvolupar aquests tipus d’exercicis sobre participació dins el grau d’arquitectura. A més, van sugerir l’oportunitat de posar en pràctica alguns dels prototips en aules d’educació primària i/o secundària del municipi pels valors implícits que aporten a favor del treball en equip i la necessitat de dialogar i saber escoltar altres opions per consturir junts un entorn millor

entrega proyectos optativa

‘Viu la riera!’ és un projecte impulsat pel grup de recerca RIL de la School Architecture de la UIC Barcelona i l’IMA de la Universitat de Girona. Compta amb el suport de RecerCaixa, un programa impulsat per l’Obra Social la Caixa amb la col·laboració de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques) i la FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri d’Economia i Competitivitat).


Marta Benages i Raquel Colacios, la ESARQ – School of Architecture de UIC Barcelona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s