La participació veïnal en la reconstrucció de barris amb risc d’exclusió social disminueix la segregació

La participació dels veïns en la reconstrucció de les barriades de les grans ciutats és clau per combatre la segregació social que afecta aquests barris amb risc d’exclusió social i garantir, per tant, més cohesió entre els seus habitants. Així es recull en les conclusions de l’estudi “Neighborhood reconstruction, community identity and place attachment: mixed experiences from the mass social housing complex of Sant Cosme, Barcelona”, encapçalat per la professora de UIC Barcelona School of Architecture, Raquel Colacios, i en el qual també col·laboren les investigadores Carmen Mendoza-Rierol i Isabelle Anguelovski.

La recerca, que acaba de ser publicada a la revista especialitzada Italian Journal of Planning Practice, analitza el procés de reconstrucció urbana dut a terme al barri de Sant Cosme, un model paradigmàtic dels polígons construïts als anys 60 a la perifèria de les grans ciutats espanyoles per albergar la població migrant del món rural que demandava la indústria com a mà d’obra. “Vam triar el barri de Sant Cosme, en primer lloc, perquè aquest barri va ser sotmès a un procés de reconstrucció complet entre els anys 1979 i 2003, incloent tant els habitatges com el disseny urbà de l’espai públic. I, en segon lloc, perquè representa una tipologia urbana socialment vulnerable i sotmesa a una forta segregació espacial”, explica Raquel Colacios.

El mètode de recerca es va basar en una combinació de tècniques qualitatives i quantitatives que va incloure vint entrevistes en profunditat a veïns, membres d’associacions i de l’administració pública, 120 qüestionaris desenvolupats en el marc d’un taller acadèmic amb estudiants de màster i una anàlisi urbana del barri que va analitzar la morfologia de l’espai públic i els habitatges.

Com es mostra a l’estudi, un mateix procés de reconstrucció física pot tenir resultats molt diversos en l’àmbit social depenent del grau d’implicació ciutadana que es produeixi. A Sant Cosme les fases durant les quals la participació de la comunitat va ser més pronunciada van produir un fort sentiment d’identitat comunitària i orgull que encara roman avui entre un gran grup de veïns. Per contra, la reconstrucció del sector més socialment vulnerable i el disseny dels espais públics, en els quals la participació de la comunitat va ser feble o inexistent, no va generar sentiments positius entre els veïns, i només va exacerbar la divisió a través de la segregació espacial i més dependència dels residents de l’administració pública.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s