Projectes 5 + Construcció + Instal·lacions + Estructures

Ara que cal encarar les dues últimes setmanes de l’exercici us recodem que aquest any l’assignatura de Projectes es coordina amb Construcció, Instal·lacions i Estructures perquè les pràctiques o treballs d’aquestes assignatures suposin una continuació i un aprofundiment en el procés projectual, sense perdre la coherència dels conceptes o idees principals.

Us demanem, per tant, que penseu en fer compatible els vostre projecte amb els aspectes que tracteu a les assignatures en qüestió.

A Construcció, amb el David Baena, tractareu la construcció en sec, especialment amb vidre, fusta i acer.

A Instal·lacions, amb l’Andreas Peter i el Miquel Samaranch, es posarà l’ènfasi en l’acústica, la il·luminació artificial i l’evacuació en cas d’incendi/emergència.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s