Exposició “L’Eixample Cerdà. 150 anys de modernitat”

Aquesta exposició realitza una mirada històrica a partir de l’urbanisme i l’arquitectura, i sobre les principals característiques del Pla Cerdà de Barcelona, per posar de relleu la vigència i l’actualitat del projecte. L’exposició proposa un itinerari per il·lustrar de quina manera el projecte de Cerdà ha permès a la ciutat de Barcelona suportar els màxims estats de tensió que ha sofert en alguns moments de la seva història, i també adaptar-se a les transformacions que la mateixa ciutat ha viscut, com, per exemple, la transformació de la ciutat industrial en una ciutat de serveis.

Organitza: Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà (FUTIC)
Comissaris: Fernando Marzà i Francesc Magrinyà
Lloc: MMB-Museu Marítim de Barcelona (Sala Marquès de Comillas)
Dates: del 25 de novembre al 21 de gener de 2010

+ info:
Any Cerdà: L’Eixample Cerdà
MMB: L’Eixample Cerdà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s