Recomanació setmanal 18/11-24/11

Aquesta setmana, us recomenem visitar l’exposició World Press Photo 16 al CCCB enguany sota el lema “Veure i entendre”, a llegir el nou llibre: “R_Urban Hubs”, produït per la School of Architecture de UIC Barcelona, que presenta una postura crítica sobre la regeneració dels espais periurbans de la regió metropolitana de Barcelona i finalment, us invitem a descubrir l’entrevista a Norman Foster produïda per el Louisiana Museum of Modern Art.

Recomanació setmanal 18/11-24/11

Book: “R_Urban Hubs. Questioning the Boundaries of 21st-Century Barcelona”

The R_Urban Hubs project produced by the UIC Barcelona School of Architecture presents a critical stance on the regeneration of peri-urban spaces in the metropolitan region of Barcelona, relegated to the status of service spaces for the central city. Transformation of these spaces into places with their own identity calls for the renovation of conventional methodological and conceptual frameworks of architectural practice. This catalogue of Final Year Projects 2015/2016 aims to be a useful contribution to this end. Book: “R_Urban Hubs. Questioning the Boundaries of 21st-Century Barcelona”

Josep Maria Valls: Headquarter IAG

El proyecto de IAG Headquarters de Josep Maria Valls se enmarca en la temática del TFG, Trabajo Final de Grado 2015-2016 de la School of Architecture de UIC Barcelona, que propone regenerar y consolidar el Delta del Llobregat como un territorio productivo y polo de innovación urbana. Formó parte de la exposición “R_Urban Hubs: interrogar los límites de Barcelona en el siglo XXI” en el MHUBA Oliva Artés. Josep Maria Valls: Headquarter IAG

Galam Kim: Escuela de gastronomía

El proyecto de una escuela de gastronomia de Garam Kim se enmarca en la temática del TFG, Trabajo Final de Grado 2015-2016 de la School of Architecture de UIC Barcelona, que propone regenerar y consolidar el Delta del Llobregat como un territorio productivo y polo de innovación urbana. Formó parte de la exposición “R_Urban Hubs: interrogar los límites de Barcelona en el siglo XXI” en el MHUBA Oliva Artés. Galam Kim: Escuela de gastronomía