Divendres:RE_comanació

Aprofitant que ve el bon temps proposem una altre ruta. Aquest cop més extensa. Us proposem visitar alguns dels edificis que més be defineixen l’arquitectura barcelonina pels volts dels antics nuclis de Sarrià i les corts. Amb la línea divisòria que els separa (la diagonal) traçada pel pla cerdà aquests dos barris transformaran els seus límits en un gran cúmul de empreses i universitats.

Vivendes al carrer Joan Sebastian Bach, Josep Antoni Coderch, any 1957

Divendres:RE_comanació