La originalitat consisteix en el retorn a l’origen; així doncs, original és allò que torna a la simplicitat de les primeres solucions.

Antoni Gaudí