Canvis d’horaris (setmana vinent)

Com ja sabeu, l’E4 del curs us proposarà de realitzar una coberta polifuncional que pugui acollir, entre d’altres, el “mercadillo” de Sant Adrià del Besòs.
Aquest mercat setmanal només es realitza els dimarts al matí.
Perquè pugueu anar-hi i veure el mercat, hem acordat amb Estructures 1 i Construcció 3 els següents canvis d’horaris:
dilluns 11, de 12 a 14h: Construcció 3 (V. Sarrablo) (passa de dimarts a dilluns)
dimarts 12, de 9 a 11h: Estructures 1 (J. Montoy) (s’avança una hora)
D’aquesta manera, el dimarts 12, a partir de les 11, podeu anar a veure el “mercadillo” de Sant Adrià (situat sota l’autopista) i el solar proposat per l’E4 (delimitat per la Rambla-Parc Lluís Companys, el c. Torrasa, el c. Ramon Viñas i l’Alcampo).

Un adjuntem un plànol amb la situació del “mercadillo” i del solar.

e4stadria.gif

El dimecres 13 haureu de lliurar l’E4.0, presentarem l’E4 i els del departament d’estructures ens faran una conferència sobre “Estructura i Agricultura”.

E4: Objectius

Expressió gràfica (Dibuix)
Representar acuradament el sistema proposat i la seva implantació al lloc. Això vol dir: que corresponguin planta, secció, alçat, maqueta, 3d etc..

Expressió escrita
Expressar correctament una idea. Això vol dir: Sense faltes gramaticals ni ortogràfiques. De manera sintètica i ordenada.

Expressió oral
Presentar un projecte de manera senzilla, sintètica i ordenada. Sense vergonya, però sense arrogància.

E4.0: Dibuix a escala gran / Dibuix a escala petita

Dibuix a escala gran

DIBUIXAR UN EMPLAÇAMENT BASE
Expressió gràfica intencionada:
– dels elements significatius del lloc
– dels diferents usos/accions
– del nivell de permanència/temporalitat

DIBUIXAR L’EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE
Expressió gràfica intencionada:
– dels elements significatius del lloc en relació al projecte
– dels diferents usos/accions en relació al projecte
– del nivell de permanència/temporalitat en relació al projecte

Recursos gràfics:
– valors de línia
– tipus de línia
– ombrejats
– paraules, cotes i números

Presentació: A3, a mà, lliurament a final de classe.

Dibuix a escala petita

DIBUIXAR UNA PARADA DE VENDA AMBULANT

Condició 1:
– Ha de cabre en una Citroën C15

Condició 2:
– Grup Estévez: venda de hàmsters
– Grup Calderon-Folch: venda de carbasses
– Grup Ustrell-Fukuda: venda de sushi
– Grup Barozzi-Veiga: venda de camises d’home

Presentació: A3, a mà, lliurament a principi de classe de dilluns 11 de febrer

080129_Geografía urbana_Antoni Lista

En la segona part de la classe ens acompanyà el geògraf Antonio Lista que comneçà fent una reflecció sobre Dubai i la seva morfologia de port natural i estratègic i la seva localització geogràfica i primordial dins les rutes comercial d’orient. Vam veure que no és gratuïta la seva obertura a occident i la seva posició de desenvolupament occidental ja que forma part de la seva condició històrica de port obert al món. 

Seguidament vam comentar alguns projectes desde la seva bassant més urbano-geogràfica i vam apuntar alguns temes interessant referents a la urbanització d’un dessert i a la bareja d’usos en zones aparentment contràries i com aquestes estratègies poden canviar la dinàmica urbana d’un fragment  de la ciutat, en el nostre cas la banda infraestructural del port-indústria-aeroport-centre logístic-dessert que ens ocupa durant aquest curs.  

En la segunda parte de la clase nos visitó el geógrafo Antonio Lista que empezó reflexionando sobre Dubai, su morfología de puerto natural y comercial y su localización geográfica y primordial dentro de las rutas comerciales de oriente. Vimos que no es gratuita su apertura a occidente y su posición de desarrollo occidental, ya que forma parte de su condición histórico-morfológica. 

Pasamos luego a comentar, algunos proyectos desde la óptica urbano-geográfica y apuntamos temas referentes a la urbanización del desierto y a la mezcla de usos en zonas aparentemente contrarias, así como, estas estrategias pueden cambiar la dinámica urbana de un fragmento de la ciudad, en nuestro caso la banda infraestructural del puerto-industria-aeropuerto-centro logístico-desierto que nos ocupa durante este curso.

080129_Infraestructuras_Isabel Concheiro

Arriben els dimarts de conferències i ens estrenem amb la col.laboració de Isabel Conchiro que ens explicarà el tema de la setmana a projectes, les infraestructures, a partir del viatge realitzat a la India.  

Sota el títol “re-programar:  sobre condiciones, programas y estrategias”, ens analitza diferents projectes infraestructurals on es dilueixen les obres entre ús i espai arquitectònic, aconseguint una simbiósi perfecte.  

Empezamos con los martes duales de conferencias y correcciones temáticas. Cada martes recibiremos la visita de algún profesor que nos presentará con distintos ejemplos el tema que trabajamos durante la semana. También nos visitaran las distintas áreas de la escuela para corregir nuestros proyectos. Isabel Concheiro fue la primera de visitarnos y nos dio una perspectiva de las infraestructuras visitadas en el reciente viaje de estudios en la India. 

Bajo el título de “re-programar:  sobre condiciones, programas y estrategias”, nos analizó distintos proyectos infraestructurales donde ser diluyen las necesidades técnicas con el espacio arquitectónico entrando en sintonía perfecta.