071108_ correció “altura reguladora” – presentació E5

taller 3 al complert

I rebem la construció en altura! Entramos en la construcción en altura!Primer sobre la coberta, posant-nos en referència amb la torre de telecomunicacions del Foster.

Primera parte de la corrección en la cubierta, con la torre de telecomunicaciones de Foster emmarcada en nuestro paisaje…duelo de edificios?

Despres plantem els edificis sobre la “grilla” de la UIC. 

Más tarde plantamos los edificios en la “grilla” de la UIC.

gratacels2.jpg

Reprenem l’exercici 3 i demanem un falç documental del client trobat al diari i al que li vam fer un projecte.

 Llums, càmera, acció!

Retomamos el ejercicio 3 i el nuevo consistirá en hacer un falso documental del cliente que encontramos en el periódico en el ejercicio de “azar y actualidad”.

Luces, cámara, acción!

071115-fake-e5.pdf

071107_ Borja Ferrater + tat Bonvehí

Borja Ferrater a Dubai

Nova aproximació a Dubai amb la visita de Borja Ferrater que ens mostra la seva participació en un concurs restringit a Dubai.

Nueva aproximación a Dubai con la visita de Borja Ferrater que nos explica su participación en el coscurso de un complejo en Dubai.

En la segona part  rebem la xerrada de Tat Bonvehi que sota el títol de “Japó on els carrers no tenen nom” ens va donar algunes pinzellades sobre la cultura, l’urbanisme i l’arquitectura japonenses que responen a un ordre no aparent que demana d’una mirada atenta per entendre’s. En la segunda parte de la sesión Tat Bonvehí bajo el título de “Japón donde las calles no tienen nombre” nos aproxima con algunas pinceladas al orden oculto de las ciudades, los platos y los edificios japoneses.

071030_Andreas Kamermeier + Jaume Armengou

 I comencen els dimarts de conferències. 

Empiezan los martes de conferencias. 

Andreas Kammermeier  ens presenta una realitat dubaití de gran consum energètic i  de recursos d’aigua. Ens introdueix a un Dubai de gran explosió urbanística on es projecta una regió 4 vegades més gran de l’actual en un temps rècord de 20 anys.Ens explica també una sèrie de solucions tradicionals que afronten climes extrems com el de Dubai, les fonts , les xemeneies de vent i la ventilació són alguns dels elements que configuren el paisatge constructiu del món àrab. 

Andreas Kammermeier nos presenta una realidad dubaití  hasta el momento desconocida, de gran consumo energético y explotación del agua. Nos introduce a un Dubai de gran explosión urbanística donde se proyecta una región 4 veces más grande que la actual,  en un tiempo récord de 20 años.Recibimos un recetario de soluciones tradicionales usadas en climas extremos como el de Dubai, las fuentes, las chimeneas de viento y forzar la ventilación nos aparecen como soluciones constructivas del paisaje árabe.  

En la segona part rebem el vice-rector de la UIC Jaume Armengou que ens presenta un cas pràctic del funcionament empresarial en el camp de la innovació i la consultoria. Exercim de directius i consultors resolent un cas pràctic d’una empresa de ciments que necesita millorar la produccció d’un dels seus productes, intentem buscar una manera de millorar-lo, i descobrim amb la solució que la gestió i interpretació de dades són la millor eina de què podem disposar. En la segunda parte recibimos la visita del vice-rector de la UIC Jaume Armengol que nos presenta un caso pràctico del funcionamiento empresarial en el campo de la innovación y el consulting. Ejercemos de detectives y consultores resolviendo un caso práctico de una empresa de cemento que necesita mejorar la producción de uno de sus productos, intentan buscar una manera de mejorar-lo, y  descubrimos como la solución se encuentra en la buena ostión y la intepretación de los datos que sónla mejor herramienta que tenemos.

Exercici 2: lliurament

format de l’entrega
1. Làmines DIN-A3 en vertical per a penjar (tantes com calguin)
2. Dossier de les mateixes làmines enquadernat i amb una portada on aparegui:
– sistemes
– Embolcallar
– E2: plaça desmuntable a la platja de Sant Adrià
– grup
– nom de l’alumne
3. pdf del dossier (en un cd), per a eventual exposició al blog del curs
4. Maqueta/es per veure durant la presentació

conceptes que cal explicar
1. El sistema:
…1a. nom del sistema
…1b. detalls dels elements que el formen i de la unió entre ells.
…1c. alçat, planta i secció d’un tram del sistema
…1d. fotos de la maqueta de detall
…1e. memòria: breu explicació del sistema
…1f. imatges de referència [opcional]
…1g. imatges 3d -a mà o informàtica- del sistema [opcional]
2. Contextualització del sistema: explicació del sistema al lloc
…2a. plantes, alçats i seccions generals del projecte implantat al lloc
…2b. fotos de la maqueta del conjunt
…2c. imatges 3d -a mà o informàtica- del sistema al lloc [opcional]
…2d. memòria: relació del sistema proposat i el context triat
…2e. imatges de referència (fotos del lloc, etc…)

explicació oral del projecte
cal que cada alumne prepari una explicació oral del seu projecte d’una durada màxima de 5 minuts

Exercici 1: selecció de treballs

Aquí teniu una selecció dels projectes presentats a l’E1:
“Tancar i compartimentar un espai”

Ráfaga de luz
“Esta valla se compone de una serie de elementos verticales y horizontales a modo de costillas que acompañan y protegen al caminante. Al paso de éste, la valla se va iluminando progresivamente creando la ilusión de una ráfaga de luz. De esta forma se pretende captar físicamente algo tan inmaterial como el movimiento.” Naiara Illanes Calpe

illanes

Reflejo articulado
“Surge como cerramiento integrado en el paisaje, de modo que se funda con la naturaleza circundante, pasando a ser un elemento más del ecosistema. Formas orgánicas y líneas ondulantes colonizan el entorno del parque; por esto, el cerramiento adopta en planta un trazado sinuoso, desordenado, lo cual se transforma en el alzado en placas onduladas como si de troncos se tratara. Se elige como material el aluminio para jugar con su reflejo, creando la sensación de paisaje único a la vez que deja visible su forma. Estos paneles funcionan como puertas que abren o cierran el espacio adaptándose así a multitud de usos. La suma de puertas móviles o fijas conforma el cerramiento. La disposición en planta y alzado multiplica los recorridos del parque funcionando así como cerramiento, delimitador y marcador de recorridos.” Teresa Martínez Fernández

martinez

Mòdul graderia apilable
“El projecte, dins el context de tancar i compartimentar unes pistes poliesportives al barri de la Mina a Barcelona, abarca una nova manera de tancar un recinte, al mateix temps de tenir una utilitat. Es proposa un mòdul-graderia apilable amb l’embolcall de formigó prefabricat i amb elements interiors lleugers de fusta, donant com a resultat un tancament al voltant de les pistes que acapari l’atenció del públic envers el partit deixant de banda les zones sense cap mena d’utilitat ni interès.” Cristina Reches Urbano

creches

Hexagon Ball
“La idea empieza al descomponer una pelota de fútbol, así obtenemos las geometrías hexagonales que formaran los limites, pavimentos y cerramientos de este proyecto. El segundo paso es obtener diferentes tamaños de estos hexágonos, así conseguimos mejor compartimentación del solar. Finalmente, para que el cerramiento no sea monótono se traza como si una gran ola de aficionados se tratase, consiguiendo altibajos y evitando líneas verticales u horizontales dominantes.” Joan Carles Trouboul Mendieta

trouboul

071025_correcció “azar&actualidad”_ presentació E4

 “Jurados::: Quien se arriesga en los concursos es el jurado. Quien sale juzgado del concurso es el propio jurado. Depositamos en ellos nuestras vidas para que sus decisiones sean objecto de deudas, tratos, problemas personales.Podemos pensar que en los concursos los jurados juegan a arriesgarse. Los concursos pierden el aura de limpieza. Las revistas pierden el aura de pensamiento. Quienes se arriesgan en las exposiciones y las revistas son los promotores.”

 Federico Soriano de “es pequeño llueve dentro y hay hormigas”

Esperem haver estat a l’alçada… Esperamos haber estado a la altura…   

Entreguem la nova etapa, la roda no deixa de girar i ja portem bon ritme. 

Entregamos la siguiente tarea, la rueda ya no reja de girar y llevamos buen ritmo.

071025-rascacielos-e4.pdf

071023_bloggers

thinking, making

Aquest va ser el dia triat per estructurar el nostre blog. Us fem memòria algunes de les coses que vam parlar que de les que esperem la vostra col.laboració:

 + tot el que no ens podem perdre de Barcelona

+ tot el que té la red que volem saber (pàgines, blogs, descàrregues…)

+ i tot i tot i tot el que faci posible la col.laboració i l’ús del blog per tots.

 Això va ser una empresa ambiciosa que no hem aconseguit  formalitzar, encara! Però no patiu que ara ja som aquí! I ens hi posarem a fons! 

Este fue el día dedicado a estructurar nuestro blog. Resumimos acontinuación algunas de las cosas de las que hablamos todos juntos:

+ todo lo que no podemos perdernos en Barcelona

+ todo lo que queremos saber de la red ( página, blogs, descárgas…)

+ todo lo que hace del blog una herramienta de uso y participación de todos. 

Fue ambicioso por nuestra parte y costo de ponerse en marxa, pero no os preocupéis quer esto ya ha empezado y vamos a todas!

071011_debaT”viaje dubai”_ next stop E3

volando voy…

Arriben els desplaçaments a Dubai i situacions increíbles que van de la cota +300 a la 0, del luxe més absolut a la proximitat de viatjar desdel propi llit…Passin i vegin…

 Semana dedicada a la preparación de los desplazamientos a Dubai, respuestas increíbles que nos dan visitas desde la cota +300 hasta algunas en la cota 0, vemos desde el lujo más absoluta al viaje llevando tu cama contigo…Passen i vean Dubaitravel abrió sus puestas.

 

proyecto aleatorio

 

Els profes arriben armats amb el següent exercici, que ve acompanyat d’una pagina del diari del dia, benvinguts, “al proyecto aleatorio”, aquesta setmana viurem dins l’atzar i l’actualitat, o l’actualitat plena d’atzar o fins i tot l’atzar de l’actualitat. 

 Los profes llegan con el nuevo ejercicio, que se acompanya de una hoja de periódico del día, esto es “proyecto aleatorio, durante esta semana relacionaremos azar y actualidad para generar un proyecto en formato concurso.

 

071011_debat”acción mutante”_next stop E2

50 fotogrames 

I va arribar la primera entrega i tots eufòrics vam veure que n’és de fàcil canviar el nostre entorn només trobant l’acció a realitzar.

I ens vam convertir en regaladors de sabates, en enganyaturistes  un models de pas_arel.la, ocupes de parades d’autobusos, grafiteros pel marketing, historiadors de mobles desemparats entre moltes altres coses que es van quedar en projecte.

S’entrega el següent enunciat i comença de nou…la tasca setmanal!!!

 Y llegó la primera entrega y todos pudimos descubrir lo fácil que es cambiar nuestro entorno sólo encontrando la acción adecuada.

Y regalamos zapatos, engañamos a turistas, fuimos modelos en una pas_arela, ocupamos paradas de autobús para convertirlas en  algo doméstico, grafiteamos a favor de un mejor marketing para el raval, historiadores o reporteros de vidas de muebles entre muchas más cosas que se quedaron en proyecto.

Se entrega el proximo ejercicio y empieza de nuevo… el ejercicio semanal!!!!

071008_lectura colectiva_”eSpaCio bAsUrA” rem koolhaas

portada “espacio Basura”

Durant més d’una hora vam fer una lectura colectiva del llibre del Rem Koolhass ” espacio basura” de la colecció GGmínima de Editorial Gustavo Gili. Un rere l’altre les diferents veus de tots els presents donaven vida a l’assaig de l’holandès…Aquí us deixem les paraules que vam seleccionar cadascú de nosaltres 54 + 5 de la pàgina que vam llegir… 

Una hora fue la que nos hizo falta para verbalizar “espacio Basura” de Rem Koolhass , libro de la editorial GG dentro de su colección GGmínima. La lectura colectiva del libro nos aproximó uno a uno al ensayo del holandés…Aquí os dejamos las palabras que relacionamos cada uno de nosotros de la página que leímos.

“Identidad”

suma

burbuja

contenedores

Triangulo de las bermudas

apilando

transformación

inacción

desolación

1960

reptil

partículas huérfanas

proporciones

modulares

fanático

superposiciones

caótico

anarquía

pueblerino

metacampo

grietas

maleabilidad

negro

coreografía

embrollo

horizontales

“original”

esencial

continuidad

“re”

Babel

proactiva

intimidad

temporales

envoltorios

Disney

prototipos

momento

escasez

enlatada

infantiles

ilumina

potemkines

mensajes

ecofascismo

oxígeno

pureza

alojamiento

la nada

contornos

kitsch

roble

vacío

irreal

luminoso

bucle infernal

Botox.

071004_detectar_ejercici 1_”Acción mutante”

enunciat E1

En Aquest primer exercici us proposavem que detectessiu llocs de possible transformació de la ciutat. Per tal de veure la capacitat que tenen algunes accions de transformar el nostre entorn urbà. 

En el primer ejercicio se pedía una mirada a la ciudad que nos ayudara a detectar lugares de posible transformación, para ver la capacidad que tienen algunas acciones para transformar nuestro entorno urbano

.primera imatge robada…   Primera imatge robada…primera imagen robada…

Referències: ARX Portugal

arx

La setmana vinent vindran, com a professors convidats del jury de l’E2, José i Nuno Mateus, del despatx ARX Portugal, de Lisboa.

Aquí teniu una breu presentació que fan ells mateixos a la seva web. Està en portuguès però s’entén perfectament:

“A nossa arquitectura não segue um léxico, ou uma linguagem fixa. Em cada novo caso, procuramos encontrar os “vocábulos“ para uma linguagem específica desse novo contexto. Mais do que procurarmos os pontos comuns entre cada novo projecto e o anterior, interessa-nos encontrar as diferenças. É como se voltássemos sempre ao zero. E, a um certo nível, é essa ideia de inovação que nos interessa.”

Més info: http://www.arx.pt/

Assistència a classe

Us recordem que:
Cal assistir a “Àrees” cada dilluns.
– No assitir-hi serà avaluat com a “No Presentat a Taller”
– No presentar el Catàleg el dia que toca serà avaluat com a “No Presentat a Taller”