Referències: Jean Prouvé

Jean Prouvé (París, 1901 – Nancy, 1984), arquitecte i dissenyador autodidacte francès, és reconegut, sobretot, per la seva constant recerca i innovació en sistemes constructius industrialitzats i és considerat com un dels pioners en la prefabricació d’habitatges.
Jean Prouvé somniava crear cases tan belles i racionals com els avions i els automòbils. L’any 1953, quan passava per la pitjor crisi de la seva vida, construeix la seva pròpia casa, creada amb urgència, improvisada, que encarna, tanmateix, les idees més innovadores de l’arquitecte.

+ info:
Jean Prouvé (wikipedia)
Jean Prouvé (el país)
Jean Prouvé (constructalia)
Jean Prouvé i arquitectura industrialitzada
Maison Tropicale

Referències: Pich-Aguilera

“El respecte al medi ambient, com a un valor que hem d´administrar, s’ha convertit en un consens social, l’arquitectura ha de buscar alternatives que proporcionin una relació més estimulant amb la naturalesa i una aplicació més honesta dels recursos naturals, que puguin donar-nos pautes objectives per a abordar el planejament i la tecnologia de la construcció des d’una apreciació contemporània”.
Felip Pich-Aguilera Baurier i Teresa Batlle Pagès, arquitectes

“- Abordar el projecte des d’un coneixement dels mecanismes globals en l’edificació i el planejament.
– La interlocució d’equips pluridisciplinars en el desenvolupament del projecte.
– La industrialització dels processos constructius com a via d’augment de qualitat i confort i disminució de costos.
– Noves formes en l’arquitectura com a sediment de les aspiracions de l’entorn i no tant de l’expressió individual”.

Felip Pich-Aguilera Baurier i Teresa Batlle Pagès, arquitectes

+ info:
Pich-Aguilera, arquitectes
Edifici Telefónica Móviles (1)

Edifici Telefónica Móviles (2)
Construcció sostenible

Referències: Pau Pérez Jové

Pau Pérez Jové neix a Barcelona el 1947.
Estudia arquitectura a l’ETSAB i obté el títol d’arquitecte el 1973.
El 1976 es trasllada a Reus i comença a treballar en una empresa constructora.
El 1991 deixa l’empresa i torna a treballar com a liberal, en col·laboració amb Anton Banús, en encàrrecs per a l’Administració (Biblioteca Pública Municipal, Salou, 1992; Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat Rovira i Virgili, Reus, 1994-96;…)
Des de 1999 dóna classes de Projectes a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Ramon Llull.

“Per a Pau Pérez , l’arquitectura, per sobre de qualsevol altra consideració, és bàsicament construcció. Així de simple i excepcional. El seu aprenentatge com a arquitecte i l’ofici adquirit amb els anys són i han estat aprenentatge a peu d’obra. O sigui, adquisició i posada en pràctica de coneixements constructius, de tècniques d’execució i de posta en obra” Moisés Gallego

“… le reconozco un altísimo compromiso ético, un compromiso auténtico que huye de los falsos montajes…” Carlos Quintáns Eiras

Bibliografia: “Pau Pérez Jove”, Publicacions COAC, Col·lecció Inventaris d’Arquitectura, núm.9, 2005.

E5 (3r trimestre): Concurs Hormipresa

Nous models d’habitatges unifamiliars aïllats realitzats amb sistemes industrialitzats “Hormipresa”

Proposar habitatges unifamiliars aïllats realitzats amb els elements del sistema constructiu Tradixalet d’Hormipresa o amb altres elements industrialitzats de formigó armat transportables i manipulables en condicions normals.

+ info: http://www.coac.net/concurshormipresa/