Frases : Laozi (o Lao Tse)

“Trenta radis convergeixen cap al centre d’una roda, però és el buit del centre el que fa útil la roda.
Amb argila es modela un recipient, però és precisament l’espai que no conté argila el que utilitzem com a recipient.
Obrim portes i finestres en una casa, però és pels seus espais buits que podem utilitzar-la.
Així, de l’existència provenen les coses i de la no existència la seva utilitat.”
(Laozi o Lao Tse)

Només hi ha una petita part de l’arquitectura que pertanyi a l’art: el monument funerari i el monument commemoratiu. Tota la resta, el que serveix per una finalitat, ha de quedar exclòs del regne de l’art

Adolf Loos