Entrevistes a Judith Urbano

Qüestionari ràpid

Lloc i any de naixement: Barcelona, 1973
Lloc de residència: Barcelona
Assignatura i curs: Introducció a la Història de l’Art i de l’Arquitectura (1er), Composició 1 (2n), Composició 4 (3r), Artists and architects: constructing culture (5è)


Tria

Una ciutat que funcioni: Barcelona, tot i que podem millorar sempre
Una ciutat que no funcioni: En totes hi ha coses que no funcionen
Un paisatge agradable: La platja i el mar a l’hivern i a l’estiu, el Parc Nacional d’Aigüestortes i llac de Sant Maurici.
Un paisatge desagradable: Suburbis, fàbriques amb fum
Un llibre que t’hagi agradat: Els set llibres de Harry Potter en anglès,i, en plan més seriós Les metamorfosi d’Ovidi
Un llibre que no hagis acabat: Curiosament, La historiadora, d’Elizabeth Kostova
Una pel·lícula: El imperio del sol de Steven Spielberg
Una exposició: No en tinc cap de preferida, m’agraden sobretot les de pintura, de qualsevol època i fins les avantguardes.
Un disc: Qualsevol dels Beatles
Un artista: Picasso
Un arquitecte: Gaudí
Un plat: No tinc manies per menjar
Un esport: Anar en bicicleta

Preguntes

De l’assignatura que imparteixes què creus que és el més important a transmetre als teus alumnes?
Que sàpiguen distingir els diferents moviments en arquitectura, pintura i escultura i identificar-los en la seva època.
Podries definir-ho també en una paraula?

Història de l’art!!

Què han de buscar els alumnes per complementar allò que aprenen a les teves classes?
Haurien de llegir més i visitar més museus.

I, en general, com creus que els estudiants podrien complementar aquells coneixements que se’ls transmeten a la universitat?
Penso que han de llegir més, els llibres són una gran font de coneixement però entenc que per llegir has de tenir una disposició prèvia, sense estrès, amb calma i interès. De les bibliografies que els professors donen als alumnes, quants llibres han llegit? Estic segura que molts d’ells, cap ni un. Això és greu.

Amb la teva experiència actual, però posant-te en la situació d’un estudiant que acaba la carrera avui en dia, què li aconsellaries de fer?
Jo no sóc arquitecta, sóc historiadora de l’art. Li diria que al principi cal sacrifici, moltes ganes i empenta. I donar molt per poc. Cal molta paciència per passar pel tub de moltes coses. Poc a poc, arriben els guanys.

Quines són les activitats o projectes que estàs desenvolupant actualment?
Defensaré la tesi doctoral abans de final d’any. Col·laboro en el projecte museogràfic de la Casa Amatller de Puig i Cadafalch. Formo part d’un grup de recerca sobre el segle XIX amb l’UB.
Algun secret (in)confessable?
Sóc molt transparent, no tinc secrets.
Què en destacaries d’una o un d’ells?
La Casa Amatller és una gran casa modernista que finalment s’obrirà al públic per mostrar no només el continent si no també el contingut, ja que tot el mobiliari és original de 1900 i a més conté una col·lecció de vidre antic (sobretot d’època romana), retaules gòtics, escultura romànica, etc. Crec que Barcelona guanyarà un gran espai que no tindrà res que envejar a la seva veïna, per exemple, la Casa Batlló.

Com veus Barcelona en l’actualitat?
Sóc molt barcelonina i potser sóc poc objectiva, però sempre m’ha agradat molt la meva ciutat. La globalització em molesta una mica en quan a que les grans empreses eclipsen el petit comerç que és el que dóna encant a un barri, a un carrer… tant Starbucks, McDonald’s, H&M, Zara…tot és igual! Aquí i a qualsevol altra ciutat del món…això no m’agrada massa però és el que hi ha…

Què li sobra?
Especulació, és una vergonya! I també sobren alguns edificis, l’ego dels arquitectes és tan gran!!!! (ho sento molt…glups!)
Què li falta?

Polítics que pensin més en la ciutadania i en les necessitats reals de Barcelona.


Què veus de l’Esarq que la faci diferent?
M’agrada el professorat, que és més jove que en altres escoles, és una mirada més creativa.

Què en destacaries?
Evidentment destaco la personalització. Penso que els alumnes no es donen compte (alguns) de la sort que tenen amb el tracte tan proper que els hi donem. Si anessin a la pública!!! Jo encara pateixo la seva burocratització per temes de doctorat i és increïble, tarden mesos a contestar-te de qualsevol petita cosa!!

Com penses que l’Esarq podria millorar?
De moltes maneres, per que sempre es pot millorar. Mai s’és perfecte! Podem millorar en organització, en comunicació, en docència, no vol dir que cap d’aquestes coses estiguin malament, però en totes podem arreglar detalls, segur!


FAQ sobre Bolonya i Arquitectura (pel COAC)

1 ) Es veritat que el títol d’Arquitecte serà en endavant un títol mitjà?
No, no és veritat. D’entrada, perquè amb el nou sistema de titulacions universitàries adoptat a Espanya en el marc del Procés de Bolonya ja no es diferencia entre títols de grau mitjà i superior. El que hi ha ara són únicament dos nivells, denominats Grau i Postgrau, i tres cicles que els estructuren: primer cicle (Grau), segon cicle (Màster) i tercer cicle (Doctorat).

Tot els títols, independentment que abans del canvi, introduït a finals d’octubre de 2007, fossin
mitjans o superiors (des de la Llicenciatura en Dret a la Llicenciatura en Medicina, passant per la
Diplomatura en Ciències Empresarials i per l’Enginyeria tècnica industrial, i també l’Arquitectura tècnica, per citar alguns exemples), han passat a tenir nivell de Grau, incloent-hi l’Arquitectura.
Amb una única excepció, fins el moment: el que fins ara era el títol d’Enginyer superior passa a
tenir el nivell de Màster.

2 ) I què passa amb el títol d’Arquitecte que tinc, canvia de nom o baixa de categoria?
No, no canvia de nom ni de categoria, de iure no li passa res, i tampoc no li ha de passar res de
facto. El títol d’Arquitecte, com tots els títols universitaris oficials obtinguts d’acord amb els plans d’estudis anteriors a l’entrada en vigor del nou sistema, han mantingut i mantindran tots els seus efectes acadèmics i professionals.

3 ) Per accedir al Doctorat, el nou Graduat en Arquitectura haurà d’obtenir abans el títol de
Màster?

No, per accedir al Doctorat, el nou Graduat en Arquitectura no haurà d’obtenir abans el títol de
Màster. Els futurs Graduats en Arquitectura podran accedir directament al període d’investigació dels Programes de Doctorat. La raó és que estaran en possessió d’un títol de Graduat/da la duració del qual és, d’acord amb les regles del Dret Comunitari, de 300 crèdits com a mínim. En canvi, els titulats que no compleixin aquesta condició hauran d’acreditar abans un títol de Màster per poder accedir al període d’investigació d’un programa de Doctorat.

4 ) I l’Arquitecte, és a dir, qui tingui el títol d’Arquitecte anterior a Bolonya, per accedir al Doctorat haurà d’obtenir abans un títol de Màster?
Tampoc. Per començar, els títols universitaris oficials obtinguts d’acord amb els plans d’estudis
anteriors mantindran tots els seus efectes acadèmics i professionals. Qui tingui el títol oficial d’Arquitecte pot accedir directament al període d’investigació del Programa de Doctorat amb la
condició que estigui en possessió del Diploma d’Estudis Avançats o hagi assolit la suficiència investigadora (regulada al Real Decreto 185/1985).

5 ) Altres titulats, poden fer projectes de edificació? I en el futur, podran fer-los?
Sobre això, res no ha canviat amb el Procés de Bolonya. Per tant, altres titulats poden fer projectes d’edificació en els mateixos casos que fins ara, els previstos a l’article 10.2.a. de la Llei d’Ordenació de l‘Edificació. Recorda que l’arquitecte és l’únic tècnic competent segons aquesta llei per projectar i dirigir les obres d’edificis de caràcter permanent, públic o privat, l’ús principal dels quals sigui administratiu, sanitari, religiós, residencial en qualsevol de les seves formes, docent i cultural. Això sense oblidar que també té competències compartides amb altres titulats pel que fa a la resta d’edificis. La Llei d’Ordenació de l’Edificació, com qualsevol altre, es pot modificar pels procediments previstos a la Constitució, però ara com ara no hi ha indicis que vagin en aquest sentit.


6 ) Els Aparelladors, com queden?

Els estudis per ser Aparellador -el Grau en Enginyeria de l’Edificació- tenen una exigència de 240 crèdits (equivalent a quatre anys d’estudis), com la resta de graus a excepció del d’Arquitectura i Medicina (i altres relacionats amb la Salut), que són més llargs perquè una Directiva Europea ho preveia expressament.

7 ) Quins requisits tindran els Aparelladors per poder fer d’Arquitectes? Podran esdevenir Arquitectes fent un Màster de dos anys?
Segueix havent-hi un únic camí per fer d’Arquitecte: obtenir el títol de Graduat en Arquitectura.
Com fins ara, qui estigui en possessió d’un títol universitari oficial, de Grau o de Posgrau, podrà
convalidar un determinat nombre de crèdits, depenent de la titulació prèvia, en el moment d’iniciar els estudis de Grau en Arquitectura. Els futurs Màsters oficials d’especialització en Arquitectura no habilitaran per a l’exercici de la professió (no donaran atribucions), però ben segur que tindran el reconeixement del mercat.

8 ) Els Enginyers de Camins, com queden?
El títol que habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins és el Màster. I els estudis necessaris per obtenir el títol de Màster en Enginyeria de Camins han de tenir com a mínim una exigència de 300 crèdits (màxim 360) com a resultat de la suma de Grau i Màster.

9 ) Es pot ser Enginyer de Camins només fent un Màster de dos anys?
Sí, un futur Graduat en una carrera diferent, en Arquitectura per exemple -també un titulat
Arquitecte actual-, pot esdevenir Enginyer de Camins cursant els estudis de Màster en Enginyeria de Camins que, com a màxim -en funció del Grau previ- suposaran una exigència de 120 crèdits (equivalent a dos anys). La normativa deixa en mans de les universitats la possibilitat d’establir els complements de formació prèvia que consideri necessaris en funció del títol d’accés.

10 ) El fet que ambdós siguin títols del primer cicle –Grau- ens equipara a professions com la d’Aparellador o Enginyer tècnic? i ens separa d’altres com la d’Enginyer de Camins que el tenen de segon cicle?
En el segon cas, la separació és d’ordre formal, però és evident i per això la professió ha reaccionat i exigeix al Govern que es restableixi l’equilibri alterat. En el primer cas, l’equiparació comença i acaba en la denominació, Graduat: en tots els casos es requereix un màxim de 240 crèdits quan l’Arquitectura n’exigeix 300 més PFC. De fet, el Grau també ens equipara amb els Metges (Grau en Medicina), que té una exigència també per sobre dels 300. Com deia Groucho Marx, tot i la coincidència en el nom de “Germans” entre els Marx i els Warner (de la Warner Brothers), no era probable que la gent confongués a Harpo amb Ingrid Bergman.

80th South Street, New York. Santiago Calatrava

Un poco relacionado con el artículo de esta semana de la Vanguardia, otro de los exponentes de la arquitectura española es Santiago Calatrava podrá gustar o no gustar, pero no deja indiferente con sus diseños. Todas sus obras se podrían definir como arquitectura-escultura.

Actualmente el arquitecto español desarrolla varios proyectos para Nueva York, entre ellos una torre de apartamentos a la que se podría aplicar justamente la palabra “única”, sin exagerar. Se trata del primer proyecto residencial de Calatrava en los Estados Unidos.

Se trata de un gran edificio de apartamentos dispuestos en forma de cajas de 4 plantas cada una, alternando a derecha e izquierda de un eje central. El edificio se compone de una base y 12 cubos de 14 metros de lado. La terraza de cada cubo de plantas puede ser usada como terraza o jardín.

El edificio contará con 55 plantas, que levantarán una altura de 251,8 metros, mas un mástil que elevará la altura total del edificio hasta los 342 metros. Los apartamentos han comenzado a ser comercializados hace escasas semanas por la promotora Sciame Development™, lo cual puede ser indicativo de que el comienzo de las obras está cercano.

ECOviaje a Brasil

Del 08 al 24 de agosto / 2009

III Ecoviaje a Brasil 2009

La “3ª Summer Ecosession 2009” – EcoViaje a Brasil incluye un seminario de construcción sostenible en el Ecocentro IPEC (Instituto de Permacultura y Ecovilas del Cerrado, reconocido internacionalmente por escuelas como el MIT de Massachussets), situado en Pirenópolis, en la provincia de Goiás. Asimismo el viaje contempla la visita y estudio de 3 mega-ciudades brasileñas: São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro. Todo el viaje estará siendo conduzido por el arq. Affonso Orciuoli, encargado de transmitir y acompañar el grupo en todas las actividades programadas.

PERMACULTURA es el diseño de comunidades humanas sostenibles. Es una filosofía y una forma elaborada del uso de la tierra, que incluye estudios de los microclimas, plantas, animales, suelos, gestión del agua y las necesidades humanas en una red organizada de comunidades productivas. En el workshop se realizarán actividades centradas en la construcción a partir de materiales naturales como el bambú, adobe, ferrocemento o revocos naturales, actividades que se desarrollan de manera paralela con una reflexión acerca de nuevas maneras de vivir, dentro de una experiencia única de inmersión junto a la naturaleza. Las charlas sobre “Ecovilas: diseño e implementación”, y la relación directa en un entorno natural a la vez productivo, permitirán una reflexión acerca del diseño del paisaje y la distribución de los recursos naturales apoyados sobre el sistema permacultural.

Para más información consultad la página web

“Arquitectura de exportación”

Artículo aparecido  en la Vanguardia por Llàtzer Moix (11/05/2009)

Carlos Ferrater inauguró el pasado jueves la , junto a la laguna de Venecia: un edificio de cien metros, altura récord en el Véneto, rematado con un vistoso doble pináculo. Semanas atrás, el madrileño Juan Herreros ganó un concurso internacional para construir en Oslo el Museo Munch y organizar su zona de influencia, al lado de la ópera diseñada por Snøhetta, último premio Mies van der Rohe.


Y, desde hace meses, RCR Arquitectes desarrolla magnos proyectos hoteleros y residenciales en los emiratos árabes, cuyos promotores eligieron, entre todos los profesionales del mundo, a este equipo de Olot… Son sólo tres ejemplos de la creciente cartera de pedidos de los arquitectos españoles allende sus fronteras. Ahora bien, ¿quiere eso decir que se da una reciprocidad entre la generosa acogida que dispensa España a los arquitectos del – star ‘system mundial’ y la que merecen los españoles en el extranjero?

Bien, quizás esa reciprocidad exista, aunque todavía no quepa hablar de equilibrio: España se ha convertido en tierra de promisión para grandes arquitectos foráneos. Desde que Bilbao abrió el Guggenheim proyectado por Frank Gehry, instituciones públicas y privadas consideraron que una obra de arquitecto de fama mundial les pondría en el mapa, mejoraría su imagen y atraería nuevos recursos. Y las encargaron.

De este modo, Foster, Nouvel, Herzog& De Meuron, Hadid y otras estrellas forasteras han coleccionado obras en España. En ocasiones, hasta llegar a tener más encargos en nuestro país que en ningún otro… En eso coincide con tales firmas extranjeras la del valenciano Calatrava, con bases en Zurich y Nueva York, y obra esparcida por el mundo, y sobre todo por España.

En la actualidad, ese flujo muestra signos de inversión. Los grandes arquitectos extranjeros ven decrecer -crisis mediante- el entusiasmo que despertaban en España. Entre tanto, los locales proyectan más a menudo para el extranjero. Los veteranos Bohigas/ Martorell/ Mackay se ocupan en proyectos para la nueva estación ferroviariade Parma y para un nuevo barrio en Bari. Ricardo Bofill, con una pionera, larga y fructífera carrera en el exterior, cuenta entre sus últimas tareas con la sede de J. P. Morgan en Chicago, y prepara un mastodóntico

Palacio de las Artes en San Petersburgo. El navarro Patxi Mangado tiene ya licencia de obras para empezar a construir en Buenos Aires la que será la mayor torre de Sudamérica. La barcelonesa Carme Pinós está elaborando el proyecto ejecutivo de un edificio universitario en Viena, tras construir la torre Cube en Guadalajara (México). Esteve Bonell inauguró meses atrás en Tilburg (Holanda) un proyecto de renovación urbana integrado por viviendas, servicios y espacios públicos.

Josep Lluís Mateo presentará este mes su plan para la ciudad croata de Sibenik, y ha ganado concursos en las inmediaciones de Boulogne-Billancourt y en Utrecht. Josep Acebillo tiene encargos en Montenegro y en Rusia. Benedetta Tagliabue (EMBT) prepara el pabellón de España en la Expo de Shanghai del 2010. Y el tudelano Rafael Moneo, único español con el premio Pritzker y autor de una sólida obra en el extranjero -construyó el Museo de Arte Moderno en Estocolmo o la catedral de Los Ángeles-, se halla enfrascado en obras como los zocos de Beirut, un edificio para la Universidad de Columbia, otro para Harvard o el que inauguró en otoño en Rhode Island.

A diferencia de estos y otros profesionales, que antes de construir en tierras foráneas centraron su labor en España, varios de sus jóvenes colegas han apostado desde hora temprana por el mercado exterior. Algunos, como Alejandro Zaera, afincándose en otros países y proyectándose hacia todo el mundo. Otros, manteniendo su base aquí. Es el caso de equipos radicados en Barcelona, como el de Willy Muller, que ahora lleva adelante proyectos para un enorme complejo turístico en la República Dominicana, o para un complejo hotelero y deportivo en San Petersburgo. También el de Enric Ruiz Geli, que tiene entre manos sendos zoos en Nueva York y en Corea. El de Vicente Guallart, con proyectos en sitios tan dispares como Taiwán e Irán… O el de Nieto/ Sobejano, con estudio en Madrid y Berlín, y trabajos como la ampliación del Museo de Moritzburg (Alemania) o la del Museo Joanneum en Graz (Austria).

La lista de profesionales españoles con concursos, proyectos u obras en el extranjero es demasiado larga para recogerla aquí entera. Es larga y tipológicamente diversa, porque incluye también despachos, como el de Alonso/ Balaguer, que consideran la internacionalización una estrategia básica – y acumulan proyectos en Bogotá o Hangzou (China), también en KazajistánoMarruecos-;o, por el contrario, actúan con criterios más artesanales, como pueden ser, en este caso, Tuñón/ Mansilla.

Ahora bien, si en algo coinciden casi todos los arquitectos consultados por este diario es en que el supuesto prestigio de la arquitectura española en el mundo no se corresponde con el número y el nivel de las obras que se les encargan fuera. “Taxativamente, no se corresponde una cosa con otra -afirma Ferrater, que suma a su proyecto veneciano otros en Francia, Turquía o India-, y eso a pesar de que los españoles solemos ser más respetuosos con el contexto que las estrellas de fuera aquí”. “No se corresponde, entre otros motivos, porque complejos ancestrales y una timidez ilógica han obstaculizado nuestra vocación internacional”, coincide Luis Alonso. “No se corresponde -añade Ruiz Geli- y ello se explica también porque España todavía no valora su arquitectura como arma de proyección internacional ni la acompaña con su diplomacia”. “No se ha entendido el potencial económico de la arquitectura o su capacidad para fomentar la marca España“, abunda Guallart.

Otros colegas, por el contrario, opinan que quizás no haya que excederse a la hora de valorar el prestigio de la arquitectura española. “Llegamos a cierta altura con la exposición On-Site del MoMA. Pero luego aparecieron otras arquitecturas emergentes, como las del Este de Europa. Todo esoy el hecho de que durante años hemos salido poco podría también explicar nuestra mejorable presencia fuera“, dice Mangado. “Acaso estemos sobreevaluando nuestro prestigio: aunque salimos bastante, no solemos quedarnos con las grandes obras, como sí se quedan las estrellas extranjeras en España”, se lamenta Willy Muller. O quizás todo sea cuestión de tiempo. Veremos.

De momento, y aunque acaso no todos los proyectos reseñados en esta página acaben arribando a puerto, los caminos de la arquitectura española hacia el extranjero están ya muy abiertos. Y bastante transitados.