Ref: Conceptes físics

so
1 m. [LC] [FIF] [CO] Impressió produïda en l’òrgan de l’oïda per les vibracions elàstiques d’un cos que es propaguen en tots els medis materials en forma d’ones. Un so agut o alt. Un so greu o baix. L’altura o to d’un so. La intensitat d’un so. El timbre d’un so.
2 m. [LC] [MU] [FIF] Sensació produïda en l’òrgan de l’oïda deguda a impulsions que ocorren regularment. El so del violí, de la flauta. L’he reconegut en el so de la veu. El so de les campanes. Un so metàl·lic. Músic pagat fa mal so. Entrem a treballar a so de campana.
http://ca.wikipedia.org/wiki/So

soroll
m. [FIF] Conjunt de fenòmens vibratoris, generalment de l’aire, que són percebuts pel sistema auditiu i provoquen en l’ésser humà, sota certes condicions, una reacció de rebuig.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Soroll

reflexió
1 f. [LC] [FIF] Acció de reflectir o de reflectir-se la llum, el so, etc.; l’efecte. La reflexió de la llum. Les lleis de la reflexió.
2 1 f. [FIF] Modificació de la trajectòria d’una partícula, d’un raig o del front d’una ona quan incideixen sobre una superfície límit del medi per on es mouen.
2 2 [FIF] reflexió acústica. Fenomen pel qual, en interposar-se un objecte en l’àmbit d’una ona acústica, part de l’energia torna cap al medi original i una altra part és absorbida i transmesa per l’objecte.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3

reverberació
1 f. [LC] [FIF] Acció de reverberar; l’efecte.
2 f. [FIF] Reflexió del so a les parets d’un local tancat en virtut de la qual, un cop sentit el so que s’ha propagat directament des del lloc on s’ha produït, hom encara el continua sentint a causa de les ones que es van reflectint successivament a les parets.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reverberaci%C3%B3

eco
m. [LC] [FIF] Repetició d’un so produïda per la reflexió de les ones sonores. Sentir un eco. Sols l’eco responia a la seva veu.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eco

difracció
f. [FIF] Fenomen d’interferència múltiple produït pel caràcter ondulatori de la llum o de qualsevol altra ona. Difracció de la llum per una escletxa.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3

absorció
f. [QU] [FIF] En fís., pèrdua d’intensitat d’un feix de radiacions o de les ones sonores en travessar un medi absorbent.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3_(so)

“Escola de música” (Hamburg) d’EMBT

escola-hamburg-0

Concurs: 1997 (primer premi)
Projecte i obra: 1997-2000

“La forma convexa de la façana és més coherent amb l’arbre… volum, reflexions.”

“Els arbres existents al lloc defineixen el marc del projecte.
L’edifici està situat entre aquests arbres i la qualitat volumètrica dels mateixos es barreja amb la façana transparent de la nova escola.
Darrera d’aquesta façana s’hi troba l’àrea d’espera pels alumnes -gairebé com aprenent sota els arbres-.
El nou edifici intenta reconèixer el context existent i els edificis del voltant.”

“El material de les façanes és el maó -groc i vermell-, excepte en la façana que dóna al carrer, una construcció de vidre i ferro amb panells metàl·lics de colors.
El paisatge es fa evident contínuament a l’edifici -vidre i panells metàl·lics encerclen els arbres- i els murs de maó es refereixen, amb el seu color i la seva textura, a l’escola veïna.”

“L’escola està dividida en una zona pública (cafeteria, classes de conferències, etc) i una privada (aules, administració), connectades amb una entrada comuna.
La cafeteria està oberta al parc.
L’administració, més les àrees d’informació i relacions públiques, ocupa la planta baixa, i les aules es troben a la primera i segona plantes, amb l’àrea del hall entre els arbres.
Una sèrie de rampes i escales condueix des del hall d’entrada a l’auditori a la primera planta.
Aquesta connexió aconsegueix una processió cerimonial dels visitants i serveix d’escenari pels actes públics.”

“L’estructura de la façana al carrer està construïda amb pilars rodons i bigues, com fragments dels arbres que circunden l’edifici.
La façana interior de formigó i l’exterior estan pintades amb franges de colors diferents.”

“La introducció del color a les façanes podrà aportar alegria a l’escola.
El conjunt d’aquests elements -color i llum- que connecten el paisatge a l’estructura expressa en un edifici l’energia i la joventut dels nens i la música.”

EMBT (Enric Miralles i Benedetta Tagliabue)

escola-hamburg-4

escola-hamburg-1

escola-hamburg-3

escola-hamburg-2