Anna Capella, Ariadna Martínez, Mariona Mayol, Anna Mirapeix, Judith Puig i Sergi Viñals: Clarobscur, Premi LLUM BCN 2017

El projecte “Clarobscur”, desenvolupat pels alumnes Anna Capella, Ariadna Martínez, Mariona Mayol, Anna Mirapeix, Judith Puig i Sergi Viñals, juntament amb els professors Iñaki Baquero, Jaime Batlle i Eva Damià, i el projecte “Orbis”, dels estudiants d’ELISAVA, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, han resultat guanyadors ex aequo del Premi LLUM BCN 2017. La idea principal del projecte es una explosió de llum densa en un espai fosc. És a dir, aconseguir una peça que doni la sensació d’expansió de la llum, igual que el Renaixement va anar obrint-se pas entremig de les tenebres.

Anna Capella, Ariadna Martínez, Mariona Mayol, Anna Mirapeix, Judith Puig i Sergi Viñals: Clarobscur, Premi LLUM BCN 2017

“Línea con memoria”, por Manuel Arenas Vidal

Texto de Manuel Arenas Vidal, profesor en el área de Expresión Gráfica Arquitectónica de la School of Architecture de UIC Barcelona y ponente en la serie de charlas del VII Jornadas Internacionales Arte y Ciudad organizada por el Grupo de Investigación “Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea” de la Universidad Complutense de Madrid.

“Línea con memoria”, por Manuel Arenas Vidal

Recomanació setmanal 18/11-24/11

Aquesta setmana, us recomenem visitar l’exposició World Press Photo 16 al CCCB enguany sota el lema “Veure i entendre”, a llegir el nou llibre: “R_Urban Hubs”, produït per la School of Architecture de UIC Barcelona, que presenta una postura crítica sobre la regeneració dels espais periurbans de la regió metropolitana de Barcelona i finalment, us invitem a descubrir l’entrevista a Norman Foster produïda per el Louisiana Museum of Modern Art.

Recomanació setmanal 18/11-24/11

Josep Maria Valls: Headquarter IAG

El proyecto de IAG Headquarters de Josep Maria Valls se enmarca en la temática del TFG, Trabajo Final de Grado 2015-2016 de la School of Architecture de UIC Barcelona, que propone regenerar y consolidar el Delta del Llobregat como un territorio productivo y polo de innovación urbana. Formó parte de la exposición “R_Urban Hubs: interrogar los límites de Barcelona en el siglo XXI” en el MHUBA Oliva Artés. Josep Maria Valls: Headquarter IAG

Concurso Arquine No. 19 | Pabellón Mextrópoli 2017

El Concurso Internacional de Arquitectura Arquine se realiza desde 1998 y persigue explorar temas de importancia y relevancia para la sociedad en general, incentivar la apertura de espacios de diálogo y promover la participación del arquitecto ante problemáticas determinadas a través de una respuesta proyectual, donde se promueva la competencia y la participación nacional e internacional.

Concurso Arquine No. 19 | Pabellón Mextrópoli 2017