La XXIV edició del Taller Vertical finalitza amb quatre propostes de cultura urbana participativa per a Barcelona

La XXIV edició del Taller Vertical finalitza amb quatre propostes de cultura urbana participativa per a Barcelona
‘Play with your own public space!’, A research of Urban Portable Scenarios, Lab.pro.Fab

Els estudiants van plantejar intervencions efímeres per als carrers que formen part del programa “Obrim carrers” de l’Ajuntament de Barcelona

El 8 de setembre va tenir lloc la sessió de tancament de la XXIV edició del Taller Vertical de UIC Barcelona School of Architecture desenvolupada, per primera vegada, en format en línia sota el títol “Posa-ho sobre rodes! Mobilitzant la flota cultural ciutadana”. Durant vuit dies, 140 estudiants de segon a cinquè curs del Grau en Arquitectura van treballar en equips per desenvolupar quatre propostes orientades a la conceptualització de nous models de cultura urbana participativa a Barcelona, prenent com a referència les vies que formen part del programa “Obrim carrers” de l’Ajuntament de Barcelona: el carrer Aragó, la Via Laietana, el carrer Gran de Gràcia i Creu Coberta, a Sants.

“En un moment en el qual la cultura està més afectada que mai i s’està replantejant l’ús i disseny de l’espai públic, l’objectiu ha estat reimaginar els carrers per als vianants, on la cultura s’entén com a vehicle de convivència i interacció. Això ha portat a replantejar no només el rol de la cultura al carrer, sinó també aspectes i conceptes urbans transversals com la ciutadania, el dret al carrer, el dret a la naturalesa, la mobilitat o l’ecologia”, destaquen els directors del taller, Raquel Colacios i Alejandro Haiek.

GRACIOSKA

El primer grup d’estudiants, liderat per Nashira Covarrubia i Eva Damià, va intervenir en el carrer Gran de Gràcia amb l’objectiu de democratitzar aquest carrer per dotar-lo de noves funcions i facilitar representacions culturals de tota mena. Per a això, els alumnes van dissenyar un dispositiu flexible, que consistia en un camió portador de diversos mòduls plegables que, al seu torn, poden ser remolcats amb bicicleta per estendre les activitats performatives per tota la via. Els usos dels mòduls, així com la seva localització, són variables i van a càrrec de la mateixa comunitat.

The Green Rolling Carpet

La proposta del segon grup, liderat per Luis Pimentel i Maria Barcina, va actuar al carrer Aragó i cercava revertir els efectes negatius d’aquest gran eix de mobilitat urbana, com són l’alta contaminació acústica o la manca d’espais verds. La proposta planteja conquistar el carrer amb quatre camions de diferents grandàries que contenen l’equipament necessari per al desenvolupament d’activitats culturals i socials per a la comunitat. Al seu torn, cada vehicle incorpora vegetació amb l’objectiu de renaturalitzar el carrer com si fos un bosc urbà.

Wrapped

El tercer grup, liderat per Irina Urriola i Octavio Pérez, va desenvolupar la proposta a la Via Laietana, un altre gran eix de mobilitat que connecta el centre de la ciutat amb el mar. El projecte pren com a referència sis places que s’estenen al llarg de tota la via i planteja la diversificació de la seva activitat social i cultural mitjançant la instal·lació d’un dispositiu mòbil, que consisteix en una gran malla, elaborada amb xarxes de pesca reciclades, suspesa mitjançant l’ús de camions grua. El dispositiu actua, en si mateix, com un artefacte artístic i facilita la conquesta del carrer per part de les persones.

Green Wheels


La proposta del quart grup, liderat per Valentina Mion i Nacho Vallhonrat, intervé al carrer de la Creu Coberta, a Sants. Partint dels principis de la sostenibilitat mediambiental i del concepte de ciutat de 15 minuts, la proposta planteja la creació d’una “caravana verda” formada per diversos contenidors mòbils que busquen retornar la naturalesa a aquesta via oferint espais de cultiu als veïns. El projecte inclou un pla d’activitats definit basat en criteris mediambientals i en el principi de participació ciutadana.

Les quatre propostes van ser avaluades pels professors del taller i per la tècnica de programació de la Fira de TàrregaMaria Capell, qui va destacar l’altura i solidesa dels projectes. “Durant els últims mesos, a mesura que el turisme anava disminuint a Barcelona, hem vist com la gent ha anat reconquerint l’espai públic i ha pogut gaudir dels carrers com feia temps que no passava. És interessant veure com totes les propostes incideixen en aquesta idea de recuperació dels carrers per part de la gent”, va afirmar. “Les propostes han nascut d’una anàlisi profunda de la ciutat en la qual els alumnes han introduït conceptes transversals bàsics per a una ciutat humana i saludable. Han dissenyat estratègies que es mouen entre escales i, prenent com a referència la necessitat de formular nous models de cultura urbana, han estat capaços d’introduir conceptes relacionats amb l’apoderament ciutadà, la interacció social o la nova ecologia” destaquen, per la seva banda, Raquel Colacios i Alejandro Haiek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s