Urbanisme III: entrega intermitja

El pasat dilluns 14 de març varem tenir l’entrega intermitja de l’assignatura d’urbanística III, enguany varem tenir de jury extern Víctor Tenez, Loles Herrero i Noemí Martínez d’espais fluvials, urbanisme i espai públic de la AMB.

La Vall Baixa juntament amb el Delta conformen el corredor metropolità del Llobregat, un territori d’excepcional valor ecològic, econòmic i social per a la Àrea Metropolitana de Barcelona i pel conjunt de Catalunya per les diverses funcions que ha anat assumint en el decurs de la història. Abans dels anys 60’s del segle passat, i especialment durant el segle XIX amb la construcció del canal de la Infanta i el canal de la Dreta, la Vall Baixa adquireix una potent identitat agrícola. A partir dels 60’s, la Vall Baixa esdevé un corredor d’infraestructures que connecta les plataformes logístiques del port i l’aeroport amb l’hinterland català, i pateix els efectes d’una intensa ocupació residencial i industrial. Des dels anys 80’s, i en sintonia amb altres regions metropolitanes europees, es reconeix el valor ecològic del riu Llobregat i s’endeguen mesures per garantir la quantitat i qualitat d’aigua necessàries (depuradores). Més recentment es planteja la recuperació social de l’espai fluvial que es considera vital per a la sostenibilitat de la ciutat metropolitana.

En particular, el taller es centra en el tram fluvial de 10 km comprès entre els nuclis urbans del Papiol, en la confluència de la Riera de Rubí, i Sant Boi – Cornellà, en la ròtula de contacte amb el Delta.

En la Vall Baixa Ciutat Lineal, el Llobregat esdevé el parc fluvial central connector dels sistemes urbans disposats a banda i banda del riu, i en definitiva, el cor cívic d’una “única ciutat” ben articulada. A partir d’aquesta hipòtesis, el taller abordarà la regeneració d’aquest territori des d’un compromís ambiental i social, harmonitzant les conflictives relacions actuals entre espais lliures, teixits urbans i infraestructures. Per aquest propòsit, es planteja el disseny d’una matriu cívica unitària concebuda com a sistema d’interconnexió a peu i en bicicleta dels indrets de significació col·lectiva (des de places, passeigs i parcs a horts, aiguamolls i espais forestals) que ha de garantir l’accés al riu Llobregat des dels cascos urbans i, en definitiva, la vertebració de la Vall Baixa Ciutat Lineal.

Aquí us deixem un recull de fotos de la jornada!


VALL BAIXA CIUTAT LINEAL
El Llobregat com a Parc Fluvial Central
Professors coordinadors: Álvaro Cuéllar, Pere Vall
Professors: Álvaro Cuéllar, Joan Moreno, Joan Solà, Marta Benages, Pere Vall

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s