Representacions Urbanes

Dibuixar és descobrir. És l’acte mateix de dibuixar el que força a l’arquitecte a mirar l’objecte que té davant, be disseccionant i tornant a unir en la seva imaginació, be dibuixant de memòria, la qual cosa ho força a aprofundir en ella, fins a trobar el contingut del seu propi magatzem d’observacions passades.

El fonamental resideix en el procés específic de mirar. Una línia, una zona de color, no és realment important perquè registra el que un ha vist, sinó pel que li porta a seguir veient. El dibuix és un instrument primordial per al coneixement, no només en arquitectura sinó a qualsevol nivell artístic o intel·lectual.

Dibuixant els arquitectes fan emergir les seves arquitectures; són dibuixos molt geometrizats, ordenats, repetitius, i que , a poc a poc, formalitzen conceptes i estructures mentals i arquitectura; són dibuixos que contenen una sèrie de punts ambigus amb els quals donen pas a la imaginació i a la curiositat, i que fan possible, que qui els observa, adquireixi protagonisme i acabi completant, amb la seva interpretació, l’objecte representat.

esarq-uic_representaciones-urbanas.jpg

Representacions urbanes és un taller de dibuix sobre l’arquitectura i l’urbanisme contemporanis de la ciutat de Barcelona. Es tracta d’aprendre a mirar i entendre l’arquitectura a través de dibuixar-la. Els alumnes dibuixen sobre paper, amb llapis, tinta i retolador, alguns dels edificis mes representatius de la ciutat, aprofundint en la capacitat analítica, conceptual i projectual del dibuix en arquitectura.

Us oferim a continuació un recull d’alguns projectes dels nostres alumnes:


Alexandre Llapart, UIC Barcelona School of Architecture.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s