Proposta de les escoles d’ Arquitectura de Barcelona a Torre Baró | Edifici autosuficient

Les escoles i centres d’arquitectura de Barcelona van  dissenyar durant tot aquest curs lectiu 5 avantprojectes encaminats a fomentar el disseny de qualitat, els principis i valors de l’autosuficiència energètica i la regeneració urbana, dins del programa “Prototips d’Arquitectura de Barcelona”. Un jurat es va encarregar d’avaluar aquests 5 avantprojectes i s’ha redactat un únic projecte executiu.

La comissió avaluadora està formada per sis representants de l’Ajuntament de Barcelona, cinc representants del Consell Consultiu d’Hàbitat Urbà, el president de l’AA.VV. de Torre Baró i fins a quatre representants especialistes en tecnologies de la construcció i de la sostenibilitat. Al mes de maig és previst que el projecte s’exposi a la fira Construmat.

El programa “Prototips d’Arquitectura de Barcelona” és fruit del conveni d’innovació per afavorir la col·laboració entre escoles i promoure entre els futurs arquitectes el disseny de qualitat amb criteris d’autosuficiència gràcies al disseny d’una residència per a 10 estudiants. Un centre des d’on es pugui contribuir a la regeneració de Torre Baró i Ciutat Meridiana.

Des d’ara i fins al juliol de 2015 les diferents escoles hauran de col·laborar en la redacció del projecte executiu. Un cop es disposi del projecte, l’Ajuntament d’acord amb els centres d’arquitectura i els veïns avaluarà la seva execució, amb la vista posada a que el prototip pugui estar construït l’estiu del 2016.

L’objectiu d’aquesta iniciativa de col·laboració consisteix en  fomentar els principis i valors de l’autosuficiència energètica, el disseny de qualitat i la regeneració urbana en les escoles i centres d’arquitectura de Barcelona, i molt especialment entre els seus estudiants, a través de la col·laboració en un projecte consistent en el disseny d’un prototip d’edifici autosuficient.

El 22 de maig va tenir lloc a Construmat la presentació del treball , davant de professionals i empreses del món de la construcció , de l’Ajuntament de Barcelona i mitjans informatius .
En primer lloc es van presentar un a un els projectes del concurs i per concloure la conferència es va presentar el projecte conjunt.

Aquest concurs  s’ha realitzat a l’ESARQ  amb la coordinació de la Càtedra Ceràmica de Barcelona  i amb la Càtedra CEIM, per donar resposta a la proposta de l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar el prototip d’un edifici autosuficient que permeti desenvolupar principis constructius i solucions tecnològiques, ambientals i socials, per a edificis i mansanes de la ciutat, basats en autosuficiència i fabricació local.
Els alumnes que participen en cadascuna de les assignatures d’aquestes dues Càtedres de l’ESARQ s’han coordinat per oferir solucions per a aquest encàrrec en competència directa amb les altres escoles d’arquitectura de Barcelona, a manera de concurs restringit.

Projecte Conjunt de les escoles de Barcelona

Les escoles s’han anat reunit cada divendres per desenvolupar el projecte , treballant per grups segons els temes que influeixen en el projecte : La implantació, l’estructura, l’energia i l’envovent.

La Salle aporta el disseny de l’edifici, que és una estructura lleugera i flexible on hi ha un espai intermedi semiclimatitzat i unes unitats habitables en el seu interior que es poden personalitzar, en aquesta línia també han treballat la ETSAB i l’IAAC. L’estudi urbanístic de l’ETSAB destaca per la seva metodología d’interrelació amb els veïns. Les millores sostenibles i ecològiques les aporta la ETSAV, que introdueix el disseny bioclimàtic i la inèrcia tèrmica de l’edifici, així com la gestió intel·ligent dels sistemes climàtics passius. El tractament de l’espai exterior ha sigut desenvolupat per la ESARQ-UIC, aportant prototips, materials i solucions contructives ceràmiques, entre les quals destaca una peça de paviment que permet varies configuracions. La implantació d’horts urbans i auto- proveïment de primeres matèries son estudiades per l’IAAC. El projecte quedarà adaptat a la normativa i millorat per a una millor construcció i relació amb l’emplaçament.

Alexandre Martínez Llapart, Equip Cultura ESARQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s