Projectes 5 i 6: Ciutat MeridianaAvui us deixem amb un dels projectes dels nostres alumnes de projectes 5 i 6 de 4t.
Es tracta d’una transformació d’un sector d’habitatges de Ciutat meridiana en un nou equipament per Collserol a base de colònia industrial.

A0-PRINT-1.web

El lloc

El barri de Ciutat Meridiana (33,5 hectàrees, 15.000 habitants) està situat en l’extrem nord de Barcelona, ​​al marge dret del riu Besòs, i encaixat entre les traces de les infraestructures viàries (autopistes i línies ferroviàries) i les fortes pendents de la muntanya de Collserola.

El barri es construeix en els anys 60, com a resultat de diverses operacions immobiliàries especulatives d’iniciativa privada i amb la finalitat de proveir d’habitatges a persones i famílies emigrants del sud d’Espanya, atretes per la possibilitat de treball a Barcelona. Respon a les característiques morfològiques d’un polígon residencial satèl·lit, aïllat de la resta de Barcelona, ​​amb importants dèficits d’infraestructures, equipaments i la resta deserveis urbans. Gràcies a la lluita veïnal, des del 2006 al 2011 l’Ajuntament ha implementat un pla de millores en urbanització, accessibilitat (arribada del metro i escales mecàniques) i la dotació d’equipaments de proximitat (centre cívic, biblioteca i CAP, entre d’altres). No obstant això, aquestes accions s’han vist interrompudes per la crisi econòmica i immobiliària, i avui dia Ciutat Meridiana és el barri amb més desnonaments de Barcelona.

DSC_0478

El projecte

El projecte s’ubica entre els límits Ciutat Meridiana i Collserola, en una promoció de blocs existents aïllats del barri. El projecte detona en entendre aquest sector com una nova oportunitat a escala de barri i com un nou equipament per Collserola.

La necessitat d’una gran transformació que impliqui un canvi de ús completament gran. La proposta es basa en una colònia industrial a partir de la biomassa. En tot moment es planteja una transformació a nivell arquitectònic molt suau, amb la rehabilitació de cada una de les pastilles que configuren el sector per tal de poder-les adaptar al nou ús.

Aquest programa és configurat per una central de bioenergia,  una fàbrica  de biocompost, un conjunt de recerca de nous aliments i un complex  educacional i d’habitatge temporal.

 

 

A0-PRINT-3.web

A0-PRINT-2.1.we

L’assignatura de projectes 5 i 6 a l’ESARQ

L’arquitectura ha de recórrer forçosament un ampli transcurs fins a arribar a materialitzar- en un projecte concret. Aquest transcurs, lluny de suposar una erosió, és un procés que nodreix i fermenta l’impuls intuïtiu des de les primeres
idees germinals. El Projecte d’arquitectura pren consistència conforme va confrontant-se amb la realitat, ja que la seva finalitat última és transformar-la. En aquest sentit, la tradicional compartimentació entre les disciplines establertes (urbanisme, projectes, construcció, estructures, …) no convé, perquè és precisament la transversalitat el que estimula el procés d’ideació, mitjançant la interacció que sorgeix en posar en contacte coneixements diversos.
L’assignatura proposa abordar el projecte de arquitectura des de la AMPLITUD d’escales, que abastaran la gran escala urbana, fins a la petita escala domèstica i el detall constructiu. D’altra banda, l’assignatura fomentarà al llarg del transcurs escalar una màxima INTERACCIÓ entre disciplines i coneixements diversos, no només com a mers instruments per a la concreció de les idees, sinó fins i tot com el seu propi estimulant.

El curs és anual però es subdivideix en dos semestres que corresponen als cursos de Projectes 5 i 6.
– El primer semestre corresponent a p5 es desenvolupa des de l’encaix urbà fins al detall equivalent al Projecte Bàsic. Hi haurà una proposta individual del projecte i un lliurament en grup de l’estratègia urbana.
– El segon semestre corresponent a p6 concentrarà la resolució del projecte des de totes les seves àrees tècniques sense perdre el plantejament urbà i la proposta arquitectònica: construcció, estructura, instal·lacions, accessibilitat i sostenibilitat. Per a això l’alumne treballarà individualment i desenvoluparà la seva proposta fins al nivell d’un Projecte Executiu.

Alexandre Martínez i Llapart, Equip ESARQ-UIC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s