Presentació d’un edifici autosuficient a Torre Baró

El jurat va avaluar ahir els projectes presentats al programa “Prototips d’Arquitectura de Barcelona”, que ara entra en la fase de redacció d’un únic projecte executiu.

IMG_4205_web
© Maria Massanet

 

Aquest programa anomenat “Prototips d’Arquitectura de Barcelona” és fruit del conveni signat per afavorir la col·laboració entre escoles i promoure entre els futurs arquitectes el disseny de qualitat amb criteris d’autosuficiència gràcies al disseny d’una residència per a 10 estudiants. Un centre des d’on es pugui contribuir a la regeneració de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Fruit d’aquest acord, des del mes de setembre de 2014 i fins ara, les diferents escoles han dissenyat 5 avantprojectes per aquest edifici autosuficient per tal que ara, un jurat, pugui avaluar les propostes que van acompanyades d’una maqueta a escala 1:50. Aquesta comissió avaluadora està formada per sis representants de l’Ajuntament de Barcelona, cinc representants del Consell Consultiu d’Hàbitat Urbà, El President de l’AA.VV. de Torre Baró i fins a quatre representants especialistes en tecnologies de la construcció i de la sostenibilitat. Al mes de maig està previst que el projecte s’exposi a la fira Construmat.

© Laura Vall

 

Aquest concurs  s’ha realitzat a l’ESARQ  amb la coordinació de la Càtedra Ceràmica de Barcelona  i amb la Càtedra CEIM, per donar resposta a la proposta de l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar el prototip d’un edifici autosuficient que permeti desenvolupar principis constructius i solucions tecnològiques, ambientals i socials, per a edificis i mansanes de la ciutat, basats en autosuficiència i fabricació local.
Els alumnes que participen en cadascuna de les assignatures d’aquestes dues Càtedres de l’ESARQ s’han coordinat per oferir solucions per a aquest encàrrec en competència directa amb les altres escoles d’arquitectura de Barcelona, a manera de concurs restringit.

© Maria Massanet

Des d’ara i fins al juliol del 2015 les diferents escoles hauran de col·laborar en la redacció del projecte executiu. Un cop es disposi del projecte, l’Ajuntament, d’acord amb els centres d’arquitectura i els veïns avaluarà la seva execució, amb la vista posada en que el prototip pugui estar construït l’estiu del 2016.

Properament anirem publicant els projectes de cada escola d’arquitectura.

Alexandre Martínez Llapart, Equip Cultura ESARQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s