TFG2013. Jordi Barri

Ampliació del Parlament

render-nord

Professors: Miquel Lacasta i Marta Garcia Orte

Diagonal Verda

Masterplan. 

“La Ciutadella és un indret  plè d´història, nascuda com una fortalesa militar represora després de la desfeta catalana davant les tropes borbòniques  el 1714. S´inserta als límits de la muralla medieval que existia. El Parlament de Catalunya actual , és fruit d´una voluntat popular de revertir el significat opressor. El Parlament, neix de la transformació del arsenal militar . Passem d´on es desen les armes, a un Parlament democràtic on es forgen les lleis del poble de Catalunya.

© Jordi Barri. Master Plan
© Jordi Barri. Master Plan

 

Ampliació del Parlament. 

El planejament del Parc de la Ciutadella focalitza en dos indrets el gruix de la nostra  intervenció. Al costat de les vies del tren, on es col.loquen els diferents edificis programàtics que segueixen els eixos de les trames i visuals ,  i el carrer Wellington.El trencament del mur del carrer Wellington suposa un reconeixement d´aquesta via com un eix vertebrador de l´espai en el seu cantó est. Aquest trencament  produeix un efecte al parlament actual en el que descobreix la seva façana posterior,fins ara oculta i aquesta reprèn importància i s´entrega al nou carrer. Degut a que posem ènfasi en el carrer Wellington aquest augmenta la densitat de circulació i es dota de programa.

© Jordi Barri. Planta Baixa
© Jordi Barri. Planta Baixa
© Jordi Barri. Planta primera
© Jordi Barri. Planta primera

Entenem que la nostra ampliació ha de relacionar-se amb el parlament actual i al mateix temps relacionar-se amb el nou carrer Wellington.

Aquesta ampliació no pretén agafar protagonisme al parlament  i representar una bicefàlia que hi competeixi restant-li protagonisme, per tant l´entenem com una ampliació que es relaciona juxtaposant-se al parlament, talment com feren les darreres ampliacions,respectant l´alçada actual  i encarant-se al carrer Wellington per a relacionar-se amb la ciutadania.

© Jordi Barri. Secció
© Jordi Barri. Secció
© Jordi Barri. Secció
© Jordi Barri. Secció

La Ciutadella és un espai històric en el que diverses capes de la ciutat es troben enterrades. L´eix z esdevé vital en el projecte per a fer aflorar la reminiscència de part de l´antiga muralla de la fortalesa . Damunt dels baluards, els militars passejaven en defensa de la ciutat i control de la mateixa. El nostre projecte és un trajecte en el temps i l´espai per a redescobrir el passat, entendre el present i encarar el  futur . Es pretén que el trajecte i la circulació prenguin rellevància en el projecte degut a l´èmfasi circulatòri que reb el carrer Wellington , i la nostra intervenció permet desviar lleugerament aquest fluxe tant als parlamentaris com al públic general per a experimentar el projecte.

© Jordi Barri
© Jordi Barri

El rescat de la muralla de la fortalesa, amb un caminar descendent fins al mig de l´eix del parlament actual , que fou l´eix del baluard  permet mitjançant una aproximació picturesca el descobriment de la desaparició i aparició de la línia de l´ horitzó així com la muralla, mentre el públic experimenta el descens i ascens, els parlamentàris poden entrar a l´ampliació pel nivell enterrat , i mitjançant una escala central aparèixer al bell mig d´un atri que rememora les columnes centrals del Parlament existent. Amb el fet de enfonsar-nos pretenem una mena de reverència al Parlament actual que el posem com en un pòdi.

© Jordi Barri. Vista sud
© Jordi Barri. Vista sud
© Jordi Barri. Vista interior
© Jordi Barri. Vista interior

Aquesta doble circulació, una enfonsada i l´altre a nivell del carrer Wellington, ens relaciona els usos tant públic com privat del projecte. Actualment el parlament actual és un edifici opac i de dificil accés per a la ciutadania, la nova ampliació, divideix el edifici en planta baixa en dos , una part adjacent al Parlament i l´altra al carrer Wellington; permetent una permeabilitat i accessibilitat majors per al públic general fent més partíceps a la ciutadania del edifici que la representa, tornant-lo més igualitari i democràtic.

© Jordi Barri. Maquetes
© Jordi Barri. Maquetes

Aquesta voluntat comporta que l´edifici es composi d´unes estructures metàl.liques que permetin aquesta  permeabilitat circulatòria i visual. És per aquesta raó , que la nova ampliació defuig la materialitat pesant del Parlament actual per a reflectir una lleugeresa que descansa damunt del terreny permetent passar per sota i enganxant-se al Parlament actual, provocant que la línia de conexió amb aquest, esdevingui cabdal per tal de donar unitat a tot el projecte.La transparència de l´envolvent, permet veure les entranyes del parlament, les seves estructures éssent un reflex de la democràcia que es vol per al futur.”

Text de Jordi Barri

 

Jaume Nart Parés, Equip Cultura ESARQ.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s