Assignatures ESARQ: Construcció 5

Sin-título-2

Espai de lectura

Avui us presentem dos treballs de Construcció V d’aquest primer semestre. La pràctica d’aquest any consistia en dissenyar un espai de lectura temporal amb una zona de recepció, despatx, emmagatzemen de llibres, serveis i zona de lectura. En total es requerien uns 120 m2 d’una construcció lleugera en sec.

El primer dels espais de lectura es resol amb una estructura d’alumini amb parts soldades i parts cargolades. L’estructura s’assenta sobre uns flotadors de formigó. L’envolvent és un panell de xapa d’alumini amb aïllant incorporat. La coberta és plana, no necessita pendent ja que evacua les aigües per sobreeiximent.

© Jorge López. Axonomètrica
© Jorge López. Axonomètrica
© jorge López. Mòdul estructura horitzontal
© jorge López. Mòdul estructura horitzontal
© jorge López. Detall trobada coberta amb tancament exterior
© jorge López. Detall trobada coberta amb tancament exterior
© jorge López. Secció general
© jorge López. Secció general
© Jorge López. Planta
© Jorge López. Planta

El segon espai de lectura es resol amb estructura de fusta laminada recolzada sobre una estructura de perfils tubulars d’acer, que alhora es recolzen sobre uns daus de formigó prefabricat. Els tancaments són de fusta amb el sistema KLH. Les obertures es realitzen amb u-glass i coberta inclinada de zenc. Les aigües es condueixen a un pati interior i s’emmagatzemen sota l’edifici per a la seva reutilització.

© Jaume Nart. Planta
© Jaume Nart. Planta
© Jaume Nart. Alçat i secció transversal
© Jaume Nart. Alçat i secció transversal
© Jaume Nart. Alçat i secció longitudinal
© Jaume Nart. Alçat i secció longitudinal
© Jaume Nart. Axonomètrica
© Jaume Nart. Axonomètrica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s