Asignatura ESARQ: Proyectos 8

Taller A
Taller Ciutadella. ESARQ UIC
Taller B.
Taller Sagrera. ESARQ UIC

Una vez finalizada la asignatura de Proyectos 8 os mostramos los trabajos de Roser Estelrich y Larratz Domínguez correspondientes al Taller Ciutadella y al Taller Sagrera, respectivamente, enmarcados dentro del concepto Diagonal Verde.

Projectes 8. Treball Final de Grau Diagonal Verda BCN

“Els alumnes s’agrupen en dos tallers de treball dirigits per els professors Miquel Lacasta i Jordi Badia. Durant el segon quadrimestre es treballarà conjuntament amb un tercer taller coordinat per la Margarita Jover des de la University of Virginia.

La primera vegada que vàrem sentir a parlar del concepte de la Diagonal Verda va ser a la Margarita Jover, detectant que la gran escala del Parc del Camí Comtal i la seva geometria respecte la ciutat oferia una oportunitat única d’entendre el projecte com a part d’un futur eix verd que podria travessar la ciutat connectant el mar amb la muntanya i contrapesant l’altre gran eix cívic de la ciutat, la Diagonal. Aquesta idea aportava una nova manera d’entendre la ciutat estructurant-la a partir de la gran X generada pel creuament de les dues diagonals i a la vegada introduint un nou concepte sobre el paper que han de jugar els espais verds en una ciutat densa com la nostra, connectats als dos grans espais públics que defineixen la nostra ciutat, com són les platges i Collserola.

Els tres equips, treballaran aquest any en aquest concepte i analitzaran com el projecte de Parc Comtal redactat pels equips Alday Jover / RCR / West 8 ha canviat les regles del joc d’un lloc que encara no existeix.

Per fer-ho s’organitzaran en aquests tres grups que treballaran de manera autònoma en tres sectors d’aquesta Diagonal Verda i que s’inicien amb els dos grups de l’ESARQ que es focalitzaran al voltant del Parc de la Ciutadella (grup Miquel Lacasta) i a l’esquerda de la Sagrera (grup Jordi Badia).”

Taller Ciutadella

“El taller pren com territori de reflexió el Parc de la Ciutadella. La idea és reflexionar i projectar en termes metropolitans, com des de l’extrem de la Sagrera es pot fer arribar l’antic Camí Comtal fins el mar, en termes urbans, com obrir el Parc de la Ciutadella a noves transversalitats, mar/muntanya, Llobregat/Besòs, i en termes humans, com estructurar un nou imaginari urbà basat en el concepte de Paisatge Productiu, és a dir, com incorporar les reflexions d’àmbit energètic, econòmic, social, cultural y polític per tornar a la ciutat i als ciutadans un seguit de propostes que veritablement puguin ser vàlides, emocionants i pròximes.”

Professor: Miquel Lacasta
Assistent: Marta Garcia-Orte
Alumna: Roser Estelrich
Projecte: Habitatges temporals

“El projecte gira al voltant de la idea de continuïtat. Per una banda, l’edificació proposada es troba en un punt de la ciutat extraordinari pel que fa a la situació: prop del mar, factor dinamitzador de la ciutat en quasi tota la seva història; en el punt on desembocava el Rec Comtal en l’edat mitjana; a tocar de l’estació de França, lloc, on igual que ha passat amb el mar adjacent, comencen i acaben les transaccions (humanes, de idees, de sentiments, …). Un recorregut per l’edifici permetrà captar, com si fos un viatge (de l’aigua del rec que s’interpreta en el pati interior, o d’un dels trens que han partit (o arribat) a l’estació) diferents parts de la ciutat, que reunides, donen una visió global de la mateixa, de la seva continuïtat. Per altra banda, la idea de continuïtat també queda reflectida en l’ús dels materials. Aquests, o bé són reutilitzats (com el ús de les travesses de les vies emprades com a paviment de la rampa d’accés, i que té el seu origen en una de les vies que passaven per l’espai ocupat pel conjunt dissenyat), o bé mimetitzen els materials presents en l’entorn a fi de no trencar aquesta continuïtat.

Els usos de l’edifici consten de mercat, botigues de tast dels productes dels paisatges productius, dos bars i serveis dels apartaments a la planta baixa. A la part pública de la primera planta se situen els quatre restaurants especialitzats, i a la part privada els habitatges i la residencia d’estudiants. Als extrems de l’edifici hi ha les parts comunes que estan constituïdes per grades multifuncionals. Al seu costat es troben la sala d’estudi i la cuina comunitària. A la cinquena planta part de la superfície està ocupada per un gimnàs. En la part superior,hi ha la coberta on es troba una piscina i part del gimnàs donant punt un final al viatge que es proposa.”

© Roser Estelrich ESARQ UIC
© Roser Estelrich ESARQ UIC
© Roser Estelrich ESARQ UIC
© Roser Estelrich ESARQ UIC
© Roser Estelrich ESARQ UIC
© Roser Estelrich ESARQ UIC
© Roser Estelrich ESARQ UIC
© Roser Estelrich ESARQ UIC
© Roser Estelrich ESARQ UIC
© Roser Estelrich ESARQ UIC

Taller Sagrera

“La proposta de curs consisteix en analitzar en parella, 9 trams del perímetre del futur Parc del Camí Comtal de la Sagrera i proposar una ordenació de cada un d’ells, per acabar amb un estadi individual que centrarà la mirada en un únic edifici. Com a resultat obtindrem 19 projectes que compartiran la situació de límit amb el Parc. Aquests, s’hauran de desenvolupar amb el rigor i detall necessari que exigeix un projecte final de carrera (tfg), però sense oblidar les reflexions més globals sobre el paper que ha de jugar l’arquitectura en relació a la construcció d’un lloc i una ciutat.”

Professor: Jordi Badia
Assistents: Jaime Batlle i Eva Damiá
Alumne: Larratz Domínguez
Projecte: Edifici de Serveis comuns del Campus de Formació Professional

“L’edifici gira al voltant d’un pati central i s’organitza en un esquema d’estel de 3 puntes amb doble personalitat: la exterior, de contenció i opaca, i la interior, amable i transparent, amb la intenció de construir el buit en el centre gairebé com un clar en el bosc.

L’edifici haurà d’albergar els serveis comuns i de suport del futur campus universitari que s’organitzaran com una cinta contínua d’activitats al voltant de l’àgora com a punt de trobada.”

© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC
© Larratz Domínguez ESARQ UIC

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s