Visita dels alumnes de Instal•lacions 2 a un dels dipòsits de recollida d’aigües pluvials

ESARQ-UIC Visita instalaciones1

El Dijous 18, els alumnes de Instal·lacions 2 van fer un recorregut guiat per dins el dipòsit de recollida d’aigües pluvials ubicat sota el Parc de Joan Miró amb els professors de l’assignatura Miquel Samaranch i  Andreas Kammermeier.

ESARQ-UIC Visita instalaciones2

Durant la visita, es van explicar els efectes positius d’aquests dipòsits connectats a la xarxa de clavegueram, en la reducció d’inundacions en cas d’avingudes i en la disminució del grau de contaminació del medi receptor.

ESARQ-UIC Visita instalaciones3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s