Final Jury (12.04.2013)

delta

Horari:
· 10:30  14:30: Jury final

A aquesta hora ha d’estar tot preparat (les làmines penjades i les maquetes ben exposades sobre les taules) perquè puguin començar les presentacions dels projectes.
· 16:00 – 18:00: Correcció per grups
Cada professor corregirà un per un els projectes dels seus alumnes
· 18:0019:00: Notes

Es decidiran les notes i es comunicaran posteriorment als estudiants.

Material a presentar:
· Làmines grans + Maquetes
Tota la presentació ha d’incloure’s en l’espai que ocupen 2 din-A0 (o 4 din-A1,  o 8 din-A2, o 16 din-A3,…):
Dugueu totes les maquetes de treball elaborades durant el curs.
· Fulls A5
Cal muntar una presentació del projecte en format din-A5 horitzontal.
El contingut és lliure (pot ser-hi tot o pot haver-hi simplement un resum d’allò més important), però:
· pàgina 0: només hi ha d’haver el nom i cognoms de l’alumne.
· hi pot haver tantes pàgines com es cregui necessari.
· l’última pàgina ha d’estar en blanc.
· cal deixar sempre una franja d’1 cm per on hi haurà l’enquadernació.
· no les heu de dur enquadernades.
· podeu dur-ne tantes còpies com vulgueu (una per cada professor o una per cada alumne).
· fixeu-vos en aquest esquema d’aquí sota:
jury-a5

Lliurament digital:
En un pendrive (USB) heu de dur tots els documents de la presentació final (làmines A1 i llibret A5 en PDF + fotos de les maquetes).
Durant el divendres ho copiarem tot a l’ordinador de l’aula.

Si, com a referència, voleu veure què hem demanat altres anys, cliqueu als següents enllaços:
– Curs 2012-13: Projectes 5
– Curs 2011-12: Projectes 5 / Projectes 6
– Curs 2010-11: Projectes 5 / Projectes 6
– Curs 2009-10: Projectes 5 / Projectes 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s