Second Mid Jury (22.03.2013)

delta llobregat

El Mid-Jury d’aquest proper divendres es desenvoluparà de la següent manera:
– Matí (a partir de les 10:30h): Jury general
– Tarda: Correccions individuals

La presentació gràfica, que haurà d’explicar la totalitat del projecte, des de les idees més generals i d’estratègia territorial fins als detallas constructius i els materials, s’haurà de composar de manera que quedi tota inscrita dintre d’un rectangle, el qual pot estar fet a partir de l’agregació en línia o quadrícula de diferents fulls de qualsevol format (A4, A3, A2,…).
Les presentacions hauran d’estar totes penjades a les parets de l’aula a les 10:30 en punt.
La resta de material (maquetes, mostres de materials,…) hauran d’estar sobre les taules.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s