Casa a Cap Ferret (Lacaton & Vassal)

l+v_maison cap ferret00

Any finalització: 1998
Superfície: 180 m2 + 30 m2 (terrassa)
Cost: 123.000 € nets (1998)

El terreny, amb orientació sud-est, és una de les últimes parcel·les no construïdes a la vora del Bassin d’Arcachon.
Un fragment d’una duna de sorra, recoberta de d’arboços, mimoses i 46 pins, s’eleva i tot seguit torna a baixar ràpidament cap a la badia.
Com preservar la duna i la vegetació, mentre que, al voltant, construir vol dir tallar arbres i  construir edificis a terra?
Evitar la tala dels pins i la desforestació de la vegetació baixa, ja que l’impacte, vist des de la badia, seria particularment sensible.
Aixecar la casa per sobre el sòl per gaudir de les vistes.
Excloure grans moviments de terra particularment degradants del sòl: dotze micropilots són impulsats a 8-10 metres de profunditat. A sobre s’hi ensambla una estructura metàl·lica que llisca entre els arbres.
La façana que dóna a la badia és oberta i molt envidriada, les altres tres són més tancades i queden entretallades per obertures verticals transparents.
L’alçada sota la plataforma és variable, però sempre suficient per permetre el pas. La cara inferior, com les façanes laterals, es compon de plaques d’alumini, tot creant un cel artificial, gràcies a la lluminositat que reflexa de la badia.
La coberta és una terrassa accessible.

Tots els pins són conservats, inclosos els que queden dintre l’empremta de la construcció, els quals travessen la casa dintre de reserves adaptades al seu balanceig, el seu desenvolupament i al seu manteniment adequat.

Lacaton & Vassal

l+v_maison cap ferret02

l+v_maison cap ferret-pl

l+v_maison cap ferret-sc

l+v_maison cap ferret-sc2

l+v_maison cap ferret01

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s