Planta de la Casa de la Marina a escala 1:1. Ejercicio de Composición 3

Casa de la Marina, José Antonio Coderch. Barcelona

La pasada semana los alumnos de la asignatura de Composición 3 se enfrentaron con el reto de replantear la planta de la Casa de la Marina de Jose Antonio Coderch en las instalaciones de la ESARQ-UIC.

“El dia tractava de que els alumnes treballessin a escala 1:1 una planta d’habitatges. D’aquesta manera, agafant una planta a menor escala e interpretar-la i adaptar-la a escala real, demostra la capacitat dels alumnes per desenvolupar un exercici de proporció i de comprensió del funcionament dels espais interiors dels habitatges. Es van dividir en dos grups, i cadascú va treballar en equip per traduir les mides i adaptar-les mitjançant tires de celo com a suport e interpretació de la distribució interior, mobiliari, envans i murs exteriors.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s