“La ciudad jubilada” de Pau Faus

“La ciudad jubilada”. Breu diccionari sobre els horts informals als rius de Barcelona. Barcelona, 2012

Aquest projecte és una investigació sobre els horts autoconstruïts al voltant dels rius de la ciutat de Barcelona, que es formalitza amb un llibre i un vídeo documental.

“Més enllà de les particularitats d’aquest cas d’estudi concret (i del seu context específic a l’entorn de Barcelona), allò rellevant per a aquesta investigació era reflexionar sobre la sempre complexa convivència entre la ciutat formal i la ciutat informal. Els horts ens van permetre aproximar-nos a una de les moltes pràctiques autònomes que, des de la seva ‘desobediència’, donen forma a la ciutat contemporània. Pràctiques que, lluny de ser anecdòtiques, aporten moltes pistes sobre el que realment passa darrere del suposat ordre urbà.
‘La Ciudad Jubilada’ es va anar desenvolupant lentament a través de nombroses exploracions pels dos rius principals de la ciutat de Barcelona, el Besòs i el Llobregat. Tot i que els trams finals d’aquests rius ja han estat incorporats a la trama urbana de la ciutat, en forma de parcs o simplement desmantellant els horts existents, encara es poden trobar riu amunt nombrosos horts autoconstruïts. Si inicialment allò que ens va dur a aquests horts va ser la curiositat per documentar les seves peculiars arquitectures i formes d’ocupació, amb el pas del temps el protagonisme el van anar adquirint els ciutadans jubilats responsables de tot allò. La seva autonomia a l’hora d’apropiar-se i cultivar un terreny que no els pertany, i fer d’aquesta pràctica el sentit del seu dia a dia, es va convertir en el fil conductor de la nostra investigació. Vam veure en aquesta ‘dissidència’ espontània i silenciosa, l’enèsima demostració de que sense abanderar cap causa també es poden donar lliçons de llibertat.”
Pau Faus

+ www.laciudadjubilada.net
+ Llibre en PDF, cliqueu aquí
+ Ressenya a la web del Pau Faus, cliqueu aquí
+ Ressenya a El Bloc, cliqueu aquí
+ www.huertosurbanosbarcelona.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s