Conferència d’Arriola & Fiol: anotacions…

A l’Eixample de Cerdà la Plaça de les Glòries Catalanes es planteja com un nou centre de la ciutat.

L’any 1992 la Plaça de les Glòries era com una frontera, marcava un punt a partir del qual la ciutat començava a descomposar-se (cap a l’est, cap al Poblenou).

La via de tren es soterra per donar continuitat als carrers, a la trama urbana de l’Eixample.

Amb el treball en façana es busca dotar l’anell d’entitat urbana.

L’interior de l’anell té planta baixa i planta pis, però l’alçada de la planta baixa és variable, perquè s’ajusta a la topografia de l’emplaçament.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s