Divendres:RE_comanació

Avui inaugurem una sèrie de posts dedicats a rutes arquitectòniques per diferents barris de Barcelona. Volem proposar als nostres seguidors un conjunt de rutes per Barcelona. Volem que  descobriu (o redescobriu)els edificis que marquen l’anatomia arquitectònica de la ciutat.

Les imatges que utilitzarem han estat fetes per els alumnes de la ESARQ de la assignatura optativa de Tècniques de Representació Gràfica que porten el Manel Arenas i el Guillem Carabí. La resta d’informació serà de collita pròpia, de l’hic , del BCN Open House i altres fonts.


Gràcia
Biblioteca Jaume Fuester, J.Llinàs, any 2006

Biblioteca Jaume Fuster, J.Llinàs

Teatre Lliure,construit al segle XIX, Fabià Puigserver, any 1976; Francesc Guàrdia, any 2010.
L’any 1976, el que seria la companyia del Teatre Lliure es va instal·lar al local de la Cooperativa La Lleialtat de Gràcia. Amb imaginació i creativitat va transformar, una sala convencional en una sala oberta de tal manera que permetés configuracions variables. Passats gairebé trenta anys d’activitat ininterrompuda s’ha consolidat l’edifici, millorar-ne el funcionament, sense que l’espai teatral perdi les característiques d’una sala oberta com ha estat tradicionalment el Lliure.

Biblioteca de la vila de Gràcia, J.Llinàs, any 2002

Biblioteca de la vila de Gràcia, J.Llinàs

Escola Josep Maria Jujol, Josep M. Jujol i Gibert, any 1916-1918; Bach i Mora, any 1982-1987
L’escola Josep Ma. Jujol integra, com a part de la seva zona d’esbarjo, les naus modernistes que formaven part del taller de fabricació de mecanismes de seguretat que Josep Ma. Jujol va bastir per a l’industrial Pere Manyach. Es tracta d’una gran nau coberta de dents de serra, feta amb voltes amb tirants. Al costat sud apareixen arrenglerades unes claraboies arrodonides i contrapesos de rajols que constitueixen els elements més espectaculars de la construcció.


Google Maps

Ver mapa más grande

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s