Presentació final (dv, 18.11.2011)

Desenvolupament de la jornada:

· 10h – 14h: Jury final
A les 10h ha d’estar tot preparat (les làmines i les maquetes ben exposades sobre les taules) per començar puntualment el Jury final.
· 15h – 17h: Correcció per grups

Cada professor podrà acabar de revisar i corregir un per un els projectes dels seus alumnes
· 17h-18h: Notes

Es decidiran les notes i es comunicaran posteriorment als estudiants.

Material a presentar:
Representació gràfica del projecte (dibuixos, làmines)
– Maquetes de tot el procés (des de l’inici a Vil·la Adriana fins al projecte a Montjuïc)
– Memòria justificativa
– Dossier A4 enquadernat de resum de tot el treball del curs (dibuixos, esquemes, esbossos, fotografies, collages, fotos de maquetes, textos,… des de l’inici a Vil·la Adriana fins al projecte a Montjuïc). Aquest dossier ha d’incloure un CD/DVD amb tots els documents digitals generats durant el curs, degudament ordenats per carpetes.

Tingueu en compte que serà mitjançant el dossier A4 i el CD/DVD que podrem acabar de seleccionar els documents que finalment aniran a l’exposició.

Aquest any el contingut del lliurament final és, volgudament, menys definit que en altres ocasions. De tota manera, si com a referència voleu veure què hem demanat altres anys, cliqueu als següents enllaços:
Jury final abril 2010
Jury final juny 2009
Jury final març 2009

3 thoughts on “Presentació final (dv, 18.11.2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s