Jury final, divendres 08.04.2011

11.00
Correcció per grups fins al migdia
A l’hora d’inici els treballs hauran d’estar disposats sobre les taules en grups de 2 formant cavallets, amb la maqueta davant fent de topall.

16.00
Correcció general a partir dels 3/4 treballs que cada professor triï del seu grup.

Lliurament final:

– 3 plafons din A1 sobre suport rígid
– Maqueta (escala a determinar per cada alumne)

– Dossier A3 amb:
· Resum del curs
· Plafons finals reduïts
· Fotos maqueta
· Memòria

– Lliurament digital en pendrive USB amb:
· Resum del curs
· Plafons finals en pdf
· Fotos maqueta
· Memòria

Els plafons A1 s’han de presentar, com a molt tard, el dijous a les 19.30 a l’aula.

Els plafons han de contenir la informació necessària per explicar el projecte de forma explícita i ha de prevaldre la “comunicabilitat” de les idees bàsiques del projecte, des dels aspectes urbans fins a la definició de detalls i materials, així com la gestió d’activitats característiques de cada proposta.
S’ha de buscar la coherència entre el material descriptiu triat i les idees diferencials que cada alumne proposa.

Convidats al Jury final:
– Xavier Basiana, arquitecte, fotògraf i fundador de la Nau Ivanow
– José Miguel Roldán, arquitecte
– Enric Ruiz Geli, arquitecte
– Olga Subirós, arquitecta
– Sergi Díaz, responsable del programa municipal de les Fàbriques de Creació

3 thoughts on “Jury final, divendres 08.04.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s