La UIC crea la Càtedra CEIM d’Edificació Industrialitzada sota paràmetres Mediambientals

La UIC compta des d’aquest curs acadèmic amb la nova Càtedra CEIM, Càtedra d’Edificació Industrialitzada sota paràmetres Mediambientals, integrada a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ) sota la direcció de l’arquitecte Dr. Felip Pich-Aguilera.

La Càtedra neix amb l’impuls del Dr. Pich-Aguilera, que ha comptat amb el suport de quatre empreses col·laboradores, fundadores d’aquesta càtedra. Aquestes empreses representen els diferents agents del sector de l’edificació: Construccions Bosch Pascual (empresa constructora), Intemper (empresa de cobertes i façanes), Prefabricats Pujol (empresa de prefabricats) i Rockwool (empresa d’aïllament).

La voluntat de la UIC, atenent a les necessitats del mercat, era crear una càtedra que permetés cooperar en un àrea cientificotecnològica més àmplia que la que pugui establir-se en un projecte d’I+D, amb tres àmbits clars d’actuació: la formació, la generació de coneixement i la transferència de tecnologia i coneixement. Per això, al llarg del curs acadèmic es desenvoluparan tant activitats de formació, com de recerca i divulgació.

CEIM té per objecte establir vies de col·laboració i de desenvolupament conjunt entre la UIC i les diferents empreses i entitats del sector de l’edificació, per obtenir un resultat significatiu en la sostenibilitat i respecte al medi ambient. La Càtedra inicia la seva marxa amb quatre empreses col·laboradores però pretén augmentar la representativitat del sector arribant a un total de deu o dotze empreses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s