Presentació Projectes 6

Presentació de Projectes 6:

Divendres, 28 de gener de 2011, a les 11.00

11:00 – 11:15 > Presentació del curs:
– Programa
– Emplaçament
– Objectius del curs
– Calendari

11:15 – 13.00 > Conferència-presentació de cada un dels professors:
– Mercè Berengué
– Javier Peña
– Felip Pich-Aguilera

13:00 – 13:30 > Preguntes dels alumnes i elecció de professor

Ja us podreu descarregar de la intranet de l’escola (apartat “Materials”) tota la documentació referent a l’exercici de Projectes 6.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s