Presentació final (dv, 19.11.2010)

Desenvolupament de la jornada:

dijous 18.11.2010, 22h
Totes les làmines hauran d’estar acabades i degudament preparades a l’aula abans de les 22h.
A les 22h l’aula quedarà tancada i no s’acceptaran lliuraments posteriors.

divendres 19.11.2010
· 10h – 14h: Jury final

A les 10h ha d’estar tot preparat (les làmines i les maquetes ben exposades sobre les taules) per començar puntualment el Jury final.
· 15h – 17h: Correcció per grups

Cada professor podrà acabar de revisar i corregir un per un els projectes dels seus alumnes
· 17h-18h: Notes

Es decidiran les notes i es comunicaran posteriorment als estudiants.

Material a presentar:

3-4 làmines A1:
– Plànol d’emplaçament 1/500 – 1/1000
– Plantes, alçats i seccions generals 1/200
– Detalls constructius:
· Seccions horitzontals i verticals parcials 1/50
· Detalls arquitectònics més importants 1/5 – 1/10
– Memòria justificativa (insertada a les làmines)

Maquetes:
Totes les maquetes de treball que hagueu fet durant el curs i una maqueta final a 1/200

Informació en format digital:
Heu de dur en un pen-drive tota la informació que hagueu generat durant el curs (dibuixos, collages, plànols, fotos de maquetes, làmines finals,…) ordenada clarament en carpetes.
Durant el divendres l’anirem passant a l’ordinador de l’aula perquè després en puguem fer còpies per als professors i la puguem classificar a l’arxiu de l’escola.
Qui no dugui la informació en format digital no tindrà nota.

3 thoughts on “Presentació final (dv, 19.11.2010)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s