dv, 01.10.10

A presentar divendres:

Sobre les plantacions de pollancres (“choperas”):
– Vídeo
– Dibuixos de les “choperas”
– Anàlisi i interpretació del lloc amb l’objectiu de crear, entre tots els grups, una cartografia base de la zona. Temes a tractar per cada un dels grups acordats a Granada:
· geometria
· llum
· topografia
· aigua
· matarialitat
· plantacions i conreus
(altres?)

Relacionat amb el tema del projecte:
– Referències d’arquitectura industrial
– Referències d’arquitectura vinculada al paisatge
– i la suma de les dos: arquitectura industrial vinculada al paisatge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s