Presentació Projectes 5

Presentació de Projectes 5:

Divendres, 10 de setembre de 2010, a les 11.00

11:00 – 11:15 > Presentació del curs:
– Programa
– Emplaçament
– Objectius del curs
– Calendari

11:15 – 13.00 > Conferència-presentació de cada un dels professors:
– Elena Rocchi
– Carlos Quintáns
– Juan Domingo Santos

13:00 – 13:30 > Preguntes dels alumnes i elecció de professor

Ja us podreu descarregar de la intranet de l’escola (apartat “Materials”) tota la documentació referent a l’exercici de Projectes 5: “Planta de reciclatge industrial en una plantació de pollancres”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s