Cerdà postmetròpolis: Extensions

Extensions és el tercer dels quatre seminaris previs al Congrés Internacional Cerdà Postmetròpolis. El govern de les regions metropolitanes al segle 21.

El seminari Extensions planteja un debat sobre els nous creixements urbans, els nous eixamples, en clau metropolitana. Si bé és veritat que les iniciatives de recuperació i millora de la ciutat existent són ben presents en les imatges urbanes de la ciutat actual, les dinàmiques d’urbanització i les necessitats del creixement poblacional també han impulsat processos de nova extensió de municipis i barris de manera igualment comparable. Més enllà del creixement de la urbanització dispersa, una nova planificació urbana, comuna a molts municipis metropolitans, ha mirat d’eixamplar la ciutat tot mantenint els valors urbans dels teixits ja construïts; ha intentat relligar àrees aïllades entre ciutats, i ha procurat gestionar la integració dels nous límits urbans amb el paisatge.

7 de maig de 2010. El Prat de Llobregat.

+ info: cccb / any cerdà


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s