Jury final 23.04.2010

Desenvolupament de la jornada:

11h – 13h:
A les 11h ha d’estar tot penjat a les parets i les maquetes ben exposades sobre les taules, per tant hauríeu de venir cap a les 10h per començar a preparar la presentació.
Puntualitat importantíssima (procureu imprimir-ho tot dijous!)
Correcció per grups.
Cada professor escollirà 3-4 projectes que posteriorment hauran de ser presentats en públic pels seus autors.

13h – 18h:
Presentació i correcció pública dels projectes seleccionats.

18h-19h:
Es decidiran les notes i es comunicaran posteriorment als estudiants.

També seleccionarem i fotografiarem les millors maquetes perquè formin part d’un pòster de l’EsArq.

Material a presentar:

– 3 làmines A1 sobre suport rígid (cartró-ploma). Heu de poder explicar el projecte en 3 làmines (horitzontals o verticals), ni més ni menys.
– Maquetes conceptuals, del procés de treball i finals (generals i de detall)
– Dossier A3 enquadernat amb tota la documentació generada durant el curs (dibuixos, esquemes, evolució del projecte, fotos de les maquetes, làmines finals,…)
– CD amb tota la documentació generada durant el curs

Important: La composició de les làmines i el grafisme triat han de ser coherent amb la idea central del projecte i han de reforçar el concepte a transmetre.

Cada professor ja us ha comunicat el contingut de les làmines, però si voleu veure més exactament què es demana normalment a final de curs podeu consultar els següents enllaços:

Lliurament final juny 2009
Lliurament final març 2009

Intercanvi EsArq – TU Delft > Presentacions en anglès:

Durant el Jury final hi haurà, a més del professor Kees Kaan, els estudiants de de la TU Delft que venen d’intercanvi, per tant totes les presentacions hauran de fer-se en anglès.

4 thoughts on “Jury final 23.04.2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s