Projectes 6: Magatzem d’art al port de Barcelona

The design ultimately finds its place through the material. It becomes irreversible and definitive. Architectural design is no graphic activity, but rather it is thinking in material and space. In what is, what can be and what must be made in between and around.” (Kees Kaan)

En aquest quadrimestre els estudiants hauran de projectar un magatzem d’art, fent èmfasi en el disseny arquitectònic de la façana.
El nou edifici per a la col·lecció del MACBA necessita espais per a emmagatzematge, restauració, exposició, oficines, restaurant i serveis.
L’emplaçament del projecte se situa en el Moll Costa, entre el Moll Ponent i el Moll Contradic.
El programa total és d’aproximadament 11.000 m2, però bastant senzill, el que assegura que no es perdi excessiu temps en encaixar la distribució. Aquí, els estudiants poden arribar ràpidament a una correcta i funcional organització del programa.
L’èmfasi, aleshores, es posarà en el desenvolupament de l’edifici fins a un avançat nivell de definició, és a dir, fins que la coherència del concepte arquitectònic arribi al disseny dels detalls constructius.
Els estudiants tindran l’oportunitat de millorar els seus coneixements de disseny a diferents nivells i escales. L’objectiu no és inventar nous conceptes, sinó aprendre a fer evolucionar les idees arquitectòniques fins que siguin Arquitectura.
El procés de materialització és una de les eines més importants per fer arquitectura. Al cap i a la fi, la forma de l’edifici, l’elecció de materials i el seu acoblament determinen l’aparença de l’edifici.

The faculty here encourage your ideas and opinions, but of course, if you are talented, this ideas will flow naturally. You don’t have to prove so on a daily basis. It’s important to be able to develop your ideas and to allow them to mature… There is not enough time for reflection. The same goes for architecture; it can always be more reasoned and well thought out.” (Kees Kaan)

Així mateix, els estudiants hauran de fer èmfasi especial en els següents aspectes:
– Espai públic: relació entre interior i exterior. Quin espai públic es crea?
– Cultura: mirada urbana, mirada sobre la història del desenvolupament urbà de Barcelona.
– Sostenibilitat: funció vs longevitat, over sizing?, conseqüències arquitectòniques del clima.
– Materialització: elecció, ús, acoblament i detall dels materials que defineixen l’aparença arquitectònica del projecte com un tot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s