Racons Públics: participa en el disseny de la ciutat

El FAD, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, El Periódico de Catalunya i Sapic, convoca la segona edició del concurs Racons Públics de participació en el projecte de la ciutat, amb motiu de la celebració del cinquantenari dels premis FAD d’arquitectura i urbanisme.

La transformació constant de les nostres ciutats deixa enrere espais residuals, forats, racons urbans. En el paisaje urbà actual, aquests racons fan palesa la manca d’atenció al detall en l’accelerat procés del desenvolupament urbà que viu la nostra ciutat.

Són problemes de petita escala que queden enquistats en els intersticis de la gran metròpoli: frecs entre teixits, en les vores i en el contacte amb les infrastructures, les dificultats d’adaptació al relleu, les discontinuïtats de trames, la desertització de la ciutat oberta, els monocultius funcionals, les mitgeres despullades com a evidència dels conflictes interns dels creixements compactes, els canvis normatius, les imprecisions del planejament, la desafecció del promotor privat i la manca de recursos materials o tècnics.

Racons Públics va celebrar la primera edició el 2003, durant l’Any del Disseny, i es va dedicar a la recuperació de deu emplaçaments de Ciutat Vella, amb una resposta ciutadana aclaparadora: més de cinc-cents projectes, més de mil participants.

Aquesta segona edició de Racons Públics arrenca amb nous criteris de millora:
– Una nova anàlisi de la Barcelona dels barris ha portat enguany a proposar racons des del Raval fins a Sarrià, i des de les Corts fins a Sant Martí.
– El resultat és una selecció de deu racons, pactats amb els serveis tècnics i les agències de promoció de cada districte. La intenció és la viabilització de les propostes.

Fins ara ja han tingut lloc els concursos dels racons de Ciutat Vella, Horta, Sant Andreu, Pedralbes, Poble Nou, Gràcia i Nou Barris.
Actualment està obert el concurs del districte de Sants, que podeu lliurar fins el divendres 29 de gener.

Més informació : http://www.fadweb.org/raconspublics/2009/index.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s