Reactivem el blog de Cultura i Publicacions de l’EsArq

A partir d’aquest mes de desembre reactivem el blog EScritsd’ARQuitectura del Departament de Cultura i Publicacions de l’EsArq, on a partir d’ara hi anireu trobant informació sobre l’actualitat de l’escola, articles sobre arquitectura, enllaços a altres webs interessants, informació sobre concursos,…
A més, pretenem que aquest blog es converteixi en un complement de “Butter“, la revista en paper que editarem aproximadament una vegada al mes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s