Depaving (despavimentació)

depaving0

I love destroying asphalt and maybe you’d like to join the party” Richard Register

La proliferació indiscriminada d’automòbils ha provocat l’extensió constant de la superfície asfaltada. Víctima del seu propi èxit, ara l’alfalt comença a ser objecte de nombroses intervencions, accions o performances de “depaving” (o despavimentació).

El moviment Depave va començar a Portland (Oregon, EUA) amb l’objectiu d’alliberar la terra natural de l’asfalt que la cobreix i, d’aquesta manera, poder recuperar espais verds dintre les ciutats.
Aquesta associació, formada per voluntaris, es dedica a detectar zones asfaltades que han quedat en desús i, aleshores, s’encarrega d’aconseguir els permisos per aixecar el paviment i replantar el terreny.

La despavimentació no és una operació gaire econòmica: cal llogar una serra radial (30 $/dia), cal un permís municipal (50 $/dia) i cal pagar la descarrega de material a la deixalleria (35 $)…” Richard Register
Però en aquest tipus d’accions, el benefici social a llarg termini compensa amb escreix el cost econòmic de la intervenció.

A la pàgina de l’associació hi trobareu moltíssima informació sobre com realitzar aquesta mena d’accions (i fins i tot us en podeu descarregar una guia en format PDF)

+ info: vídeo sobre el Depaving Day

depaving1

depaving2

depaving3

depaving4

depaving5

depaving6
Exemples de dos espais diferents despavimentats o amb “el sòl alliberat”:

depaving7

depaving8

One thought on “Depaving (despavimentació)

  1. Sabeu què em passa pel cap? Despavimentar el centre exacte de Plaça Catalunya, allà on tothom es dóna cita però ningú no trepitja. Podríem demanar un permís a l’Ajuntament, a veure què diuen…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s