Jury intermig 06.11.09 (Material)

Material a presentar el proper divendres 6 de novembre:
1. Maqueta/es (mínim una conceptual a 1/500 – 1/1000)
2. Documentació gràfica (mínim dues làmines A1)
– 2.1. Planta d’emplaçament i esquemes d’anàlisi de l’entorn   1/500 – 1/1000
– 2.2. Planta/es de l’edifici   1/200
– 2.3. Imatge(s) de l’edifici
– 2.4. Seccions longitudinal i transversal de l’edifici en relació amb l’entorn   1/200
– 2.5. Breu memòria conceptual:
> concepte i idea germinal
> mecanisme de desenvolupament de projecte
> regles de joc i procés
> relació amb el lloc
Important: La composició de les làmines i el grafisme triat han de ser coherent amb la idea central del projecte i han de reforçar el concepte a transmetre.
De la mateixa manera, la maqueta conceptual ha de respondre essencialment i eficaçment a la definició del projecte en aquells aspectes genèrics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s