Smart Shopping Center (Arribas-Codinachs)

smart1.1

Edifici prototip per a sala d’exposició, vendes i annexos.
Any: 1995 (no construït)

Hi havia una idea molt determinada d’un tipus d’automòbil, muntable amb diferents peces amb un gran marge de participació del comprador en la construcció de l’aspecte final del cotxe, i, per tant, una concepció molt precisa del tipus de distribució, lligant la venda del cotxe al shopping d’altres molts “petits productes”, i al final del procés una necessitat especial de definir una màxima transparència entre el punt de venda, el seu funcionament, la construcció de la màquina,…
Tot això a més de cent llocs d’Europa amb característiques ambientals extremadament diferents, amb la necessitat de centralitzar els criteris tècnics, i amb un període de construcció tòricament molt breu.
Es tractava, doncs, de donar forma exactament a això.
D’aquí que l’objectiu del projecte fos un sistema formal que donés sentit a la relació entre l’edifici que “protegeix el lloc” i el
micro-car com a “objecte amb una especial relació amb el públic.
L’edifici es desenvolupa des d’una clara relació amb referència als elements estructurals, que d’identifiquen com els elements fonamentals dels sistemes d’ús, construcció i control energètic.
La idea del “cotxe-objecte” és fonamental en la manera en què s’organitza d’una forma lúdica la relació entre el públic i els elements que es disposen a l’interior.
”    Alfred Arribas + Marcià Codinachs

+ info: Quaderns 218 “Mobilitat” (editat pel COAC)

Finalment el que sí que s’ha arribat a construir és aquesta versió més petits:

smart2.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s