Shopping Mall Loop (MVRDV)

loop-mvrdv1

loop-mvrdv2
La màxima accessibilitat possible de trànsit rodat es combina amb la seva absència total, produint-se així una solució d’hibridació entre les formes del trànsit rodat i les d’altres activitats urbanes.
El nivell d’aparcament es planteja com un itinerari sense fi en forma de bretzel que permet desplegar per sota altres activitats. Només l’espai destinat a habitatges discorre paral·lelament per damunt de la coberta-aparcament.

+ info:
– sobre Shopping Mall Loop: Quaderns 218 “Mobilitat” (editat pel COAC)
– sobre MVRDV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s