Metro de Barcelona (actualitat + L9)

bcn-metro

bcn-metro-complet

Línia 9

Les línies L9 i L10, que es troben actualment en construcció, travessaran la ciutat de Barcelona donant servei a una amplia zona, des de Badalona i Sta. Coloma fins a la Zona Franca i l’Aeroport del Prat. Ambdues línies compartiran el tronc central des de Bon Pastor, passant per la Sagrera, el Guinardó, Lesseps, el Campus Nord fins a la Torrassa, a L’Hospitalet. Per cadascun dels extrems d’aquest tronc central, es bifurquen dues branques: cap a Badalona i Sta. Coloma al nord, i cap a El Prat-l’Aeroport i la Zona Franca pel sud. Esdevindrà la línia més llarga d’Europa amb 42,6 km i 51 estacions (conjuntament).
La principal característica d’aquesta obra és la gran profunditat a la que es construeix, per evitar la resta de línies de metro i ferrocarril, clavegueram i altres serveis. Això facilita enormement la construcció però augmentarà el temps d’accés dels passatgers des del carrer a l’andana. S’ha previst la instal•lació de grans ascensors que faran aquest descens. Únicament un tram del ramal de la Zona Franca es construirà en viaducte, donades les característiques de la zona.
La construcció es desenvolupa en la quasi totalitat del traçat mitjançant tuneladores que permeten una construcció més segura i més ràpida. Les tuneladores utilitzades per aquesta obra són d’un diàmetre anormalment gran, de 12 metres, de manera que la secció del túnel serà de forma contínua el mateix que el de les estacions (que inclouen les andanes en dos nivells diferents). La raó d’aquesta tria de diàmetre, és la dificultat de construir les estacions des de la superfície donada la gran profunditat de la línia. D’aquesta manera només es perfora un gran pou d’ascensors des de la superfície, cosa que evita expropiacions en superfície per a realitzar les estacions. Per contra, els costos d’aquesta sistema constructiu són també força majors, amb grans volums de terres extretes, de formigó per al sosteniment etc. Cal afegir els problemes de la falta d’experiència prèvia, ja que es tracta del primer cop que s’utilitza una tuneladora d’aquestes dimensions. La inversió total previstaera de 2.248 M€, però actualment ja s´han superat els 4.000 M€.

+ info:
Web oficial de la Línia 9
Línia 9 – viquipèdia

liniesL9+L10-p

liniesL9+L10-esquema-p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s