Lliurament final: divendres 19 de juny

La correcció començarà puntualment a les 11h. A aquesta hora ha d’estar tot penjat i exposat.
Cada grup penjarà a la part de l’aula on normalment fa les correccions.

Material a presentar:

4 làmines din-A1 verticals, per ser col·locades dues a sobre i dues a sota.

– Làmina 1 (làmina conceptual, on s’expliquin les idees del projecte):
idees principals, resum, històric
referències
fotos maquetes de treball
memòria
emplaçament

– Làmines 2 i 3:
Plantes, alçats, seccions (mínim e. 1/200 ) i detalls constructius (e. 1/20)

– Làmina 4:
Una sola imatge del projecte (que ocupi almenys 2/3 parts de la làmina).
Pot ser un dibuix a mà alçada, un fotomuntatge, un render, una aquarel·la, un collage,… el que vulgueu, però ha de ser aquella única imatge que resumeixi i expliqui millor el vostre projecte.

Totes les làmines hauran de dur:
· curs: Projectes 8. 2008-09
· nom del projecte: Escola de Música a Sarrià
· nom i cognoms de l’alumne
· nom i cognoms del professor
· el “nord” (l’orientació)
· l’escala
· acotació
· superfícies

Maquetes
Heu de dur totes les maquetes que heu fet durant el curs: les conceptuals, les de treball/procés i la definitiva.

CD
Ha de contenir les 4 làmines en format pdf  i fotos de les maquetes.
Ha de dur una caràtula amb:
· curs: Projectes 8. 2008-09
· nom del projecte: Escola de Música a Sarrià
· nom i cognoms de l’alumne
· nom i cognoms del professor

3 thoughts on “Lliurament final: divendres 19 de juny

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s